School hoeft niet leuk te zijn

Posted on 28 oktober 2011

3


Een school bestaat om kinderen voor te bereiden op een bestaan in de “grote mensen wereld”. Onderwijs moet kinderen kennis, kunde en vaardigheden bijbrengen die hen helpt zelfstandig de kost te verdienen. Bovendien helpt goed onderwijs kinderen op te voeden tot democratische burgers. School hoeft niet altijd leuk te zijn. School is om te leren en soms is dat leuk.

Tijdens het avondeten vraag ik meestal aan mijn dochter of ze het leuk heeft gehad op school. Eigenlijk vraag ik haar zelden wat ze die dag heeft geleerd. Ik weet dat een kind pas leert wanneer het zich prettig voelt op school. Ik weet dat een leerling lesstof beter opneemt wanneer die aansluit bij zijn of haar belevingswereld en interesses. Maar misschien zijn we door te eenzijdig de nadruk te leggen op de vraag of iets “leuk” is, toch een beetje doorgeschoten.

Hoewel het werk in de sectoren zorg en techniek voor het oprapen ligt, kiezen steeds minder leerlingen voor een dergelijke opleiding. Tegelijkertijd wordt er steeds meer gekozen voor een opleiding die moet voorbereiden op een carriere in bijvoorbeeld de sport, theater, of muziek. Ik vind dat een zorgelijke ontwikkeling. We leiden toch niet op voor werkeloosheid? En wie moet de vacatures vervullen nu de bevolking vergrijst?

Misschien kunnen onderwijsinstellingen, ondanks onderlinge concurrentie, afspraken maken over profilering via “leuke” richtingen of opleidingen. Misschien kunnen decanen meer voorlichting geven over kansen op de arbeidsmarkt. Misschien zouden ouders en kinderen intensiever met elkaar moeten spreken over reële toekomstverwachtingen en school. Misschien kan het bedrijfsleven meer met het onderwijs samenwerken om  zo verzekerd te zijn van voldoende goedgekwalificeerde werknemers. Misschien moeten er beleidsregels komen vanuit den Haag. Of misschien kunnen samenwerkende gemeentes binnen een regio iets betekenen. In ieder geval wacht ons hier een  leuke uitdaging. Een uitdaging die we samen in het belang van onze economie en jeugd aan moeten gaan.

Posted in: Uncategorized