Verbeter de wereld, begin bij de opvoeding

Posted on 25 oktober 2011

3


Opvoeden lijkt vaak teveel op het socialiseren van puppy’s, aldus de uit Oss afkomstige socioloog  Micha de Winter. De opvoeding van veel kinderen is alleen gericht op gedrag, zonder het te plaatsen in een sociale context. De Winter stelt dat de opvoeding niet per definitie geslaagd is zolang een kind maar niet crimineel, aan de drugs, of ten prooi aan loverboys gevallen is. Een goede opvoeding biedt méér.

In zijn laatste werk, Verbeter de Wereld, begin bij de opvoeding, werkt De Winter de stelling uit dat opvoeden meer inhoudt dan gedragstraining. Dat het belangrijk is een kind op te voeden tot een democratisch wereldburger. Dat is goed voor het kind. Dat is noodzakelijk voor de gemeenschap. Wetenschappelijk onderzoek laat zien dat kinderen zich beter ontwikkelen als ze opgenomen zijn in sociale netwerken die groter zijn dan het gezin alléén. “Daarom is in deze tijd van individualisering een versterking van de ‘pedagogische civil society’ nodig, waarin socialisatie een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid van burgers is, en waarin het weer vanzelfsprekender is dat mensen zich het wel en wee van elkaars kinderen aantrekken”, aldus De Winter.

Woorden naar mijn hart, en erg actueel gezien de discussies rondom de transitie in de jeugdzorg en “passend onderwijs“.  Interviews met Micha de Winter lees je hier, hier en hier. Zeer aan te bevelen. It takes a village to raise a child. Het is aan ons allemaal die village te versterken.

Posted in: Uncategorized