Korte-termijnresultaten

Posted on 18 oktober 2011

0


Volgens topman Paul Polman van Unilever moeten bedrijven stoppen met hun focus op de korte termijn. Er moet een cultuuromslag komen. Van hoge risico’s en korte-termijnresultaten naar een model van waardecreatie op de lange termijn, die waardevol is, die gedeeld wordt, en die duurzaam is.

Het succes van een bedrijf wordt vaak eenzijdig afgemeten aan beurswaarde en aandelenkoersen. Dit werkt korte-termijndenken in de hand. In de woorden van Polman: “Ik kan gemakkelijk schitterende korte-termijnresultaten boeken om vervolgens naar de Bahama’s te zeilen. Op de lange duur is dat schadelijk voor het bedrijf”.

In de politiek werkt het volgens mij niet anders. Teveel focus op de korte termijn om goed te “scoren” is op den duur schadelijk.  Die focus wordt nog versterkt door tussentijdse peilingen van bijvoorbeeld Maurice de Hond.

Op 10 november wordt in Oss de programmabegroting 2012-2015 besproken.  Vanuit mijn perspectief een begroting die niet alleen op korte termijn sluitend is maar die ook voor langere tijd duurzaam is. Ik ben benieuwd.

Posted in: Uncategorized