Sense en Simplicity

Posted on 14 oktober 2011

0


Een aantal jaar geleden stopte Philips met het steeds ingewikkelder en geavanceerder maken van de door hen aangeboden technologie. Nog meer functies op een apparaat lijkt leuk, maar maakt het ook meer storingsgevoelig en duur. Bovendien worden veel functies niet gebruikt omdat er geen behoefte aan is. En soms zien consumenten door de bomen het bos niet meer. Meer is niet altijd beter.

Sindsdien is de missie van Philips:  “Wij hebben gezegd dat we u technologie zullen brengen die rondom u wordt ontworpen, en gemakkelijk te gebruiken is. Dit is niet louter een toekomstvisie – dit is de visie die we samen met u hebben gecreëerd.” Sense en Simplicity. In mijn woorden zijn de kernbegrippen van het bedrijf Boerenverstand en Eenvoud.

In de komende jaren worden er verschillende rijks- en provinciale taken overgeheveld naar gemeenten. Zo worden gemeenten onder andere geleidelijk verantwoordelijk voor de jeugdzorg. Als er een gebied is waar mensen door de bomen het bos niet meer zien dan is het wel de zorg voor onze jeugd.  

In analogie met Philips gaat de regio Noordoost Brabant de zorg voor de jeugd dichtbij de mensen organiseren. Dit onder aanvoering van Oss en ’s Hertogenbosch.  Wij gaan uit van de mogelijkheden, de kracht en de wensen van gezinnen, de echte professionals. Of: “Wij zeggen dat we u ondersteunen in uw verantwoordelijkheid te zorgen voor uw kind. We ontwerpen die ondersteuning rondom u en zorgen dat die makkelijk te bereiken is.” Eenvoudig boerenverstand, daar schort het nogal eens aan.

Posted in: Uncategorized