There is no such thing as a free lunch

Posted on 11 oktober 2011

2


In 1975 schreef de econoom en nobelprijs winnaar Milton Freedman een boek met de titel “There is no such Thing as a free lunch”. De titel van het boek klinkt als een open deur. Tot het moment dat de mens uit niets, iets kan scheppen, zal voor iedere dienst of product uiteindelijk iemand de rekening moeten betalen.

Toch schijnen mensen graag te willen geloven in het tegenovergestelde. En hebben andere mensen er belang bij hen te laten geloven in het tegenovergestelde. De kosten van gratis mobiele telefoons zit in de prijs voor belminuten. En mensen die hun geld tegen een enorm hoge spaarrente op icesave hebben geparkeerd, of hebben geïnvesteerd in legio lease van Dexia, zijn inmiddels door schade en schande wijs geworden. There is no such thing as a free lunch. Of in goed Nederlands: Als iets te mooi is om waar te zijn, dan is het niet waar.

Maandag 10 oktober zijn in de raadscommissie de door de coalitie voorgestelde bezuinigingen besproken. Dat de gemeente Oss heel fors moet bezuinigen is duidelijk.  Dat dat niet kan zonder dat iemand daar iets van merkt, voor de meeste mensen ook. Het is de verantwoordelijkheid van het volledige gemeentebestuur, gemeenteraad en B&W, de schaarser wordende middelen zo goed mogelijk in te zetten. En het is ieders verantwoordelijkheid duidelijk te maken waar de rekening uiteindelijk komt te liggen. Welke keuzes er uiteindelijk ook gemaakt zullen worden. There is no such thing as a free lunch!

Posted in: Uncategorized