Kunst in ’t Hart

Posted on 27 september 2011

0


Ieder jaar presenteren dichters en beeldend kunstenaars zich, alleen of samen, rondom een thema in de Heilig Hart kerk. Dit jaar is dat thema “De wereld in mijn handen”. Een erg actueel thema.

Vooral de laatste tijd staan kranten bol van termen als consumentenvertrouwen, koopkrachtplaatjes, bezuinigingen op budgetten enzovoort. Je zou de indruk kunnen krijgen dat burgers alleen gezien worden als platte consumenten. De economie als egonomie. Ego, van ikzelf. Door eenzijdig de nadruk te leggen op eigen verantwoordelijkheid en zelfoplossend vermogen, stimuleert de overheid een vorm van egoïsme met onbedoelde bijeffecten. Het is goed als mensen voor zichzelf zorgen, maar als dat het enige is dan worden bonussen, graaien en uitkeringsfraude in de hand gewerkt. Het Ego, het ik, moet deel uitmaken van een groter verband.

Als we mensen werkelijk willen laten meedoen, moeten we ze niet behandelen als consument maar als producent van de gemeenschap. Je maakt pas ergens deel van uit wanneer je je er verantwoordelijk voor voelt, wanneer je er aan bijdraagt. Het thema van Kunst in’t Hart sluit daar naadloos bij aan. “De wereld in mijn handen”.

Posted in: Uncategorized