Voortijdig schoolverlaten

Posted on 20 september 2011

1


Voortijdig schoolverlaters (leerlingen tussen de 12 en 23 die zonder startkwalificatie het onderwijs verlaten) hebben twee maal minder kans op werk, gemiddeld een lager inkomen, komen relatief vaker voor in misdaadstatistieken en hebben een zwakkere gezondheid dan mensen met een startkwalificatie. Er is dus alles aan gelegen het voortijdig schoolverlaten terug te dringen.

Rijksmiddelen

Het Rijk geeft geld voor projecten die het voortijdig schoolverlaten moeten tegengaan. Mede door die projecten is het aantal schoolverlaters in onze regio afgenomen. Toch blijven er schoolverlaters en mogen we niet tevreden zijn. Projecten alleen zijn niet genoeg.

Niet plotseling

Een leerling besluit niet van de een op de andere dag te stoppen met school. Daar gaat een periode aan vooraf die meestal gekenmerkt wordt door spijbelen en ziekteverzuim. Door direct bij te sturen wanneer een leerling spijbelt, te laat komt, of vaak ziek lijkt, is schoolverlaten in veel gevallen te voorkomen. Dat gebeurt nu nog niet altijd voldoende.

Protocol leerplichtzaken

Het Regionaal Bureau Leerplicht heeft samen met het onderwijs nog eens heel helder afgesproken wat er van scholen en leerplichtambtenaar verwacht mag worden. Door meer aandacht voor schoolverzuim op korte termijn daalt het aantal voortijdig schoolverlaters op langere termijn.

Posted in: Uncategorized