Duurzame solidariteit

Posted on 16 september 2011

1


Discussiëren over betaalbaarheid van voorzieningen is moeilijk maar noodzakelijk. De gemeente heeft minder geld en door vergrijzing en andere ontwikkelingen die we niet zelf kunnen beïnvloeden, zullen steeds meer mensen van voorzieningen gebruik willen maken. Wie dit niet wil zien pleziert mensen op korte termijn, maar laat kwetsbaren van morgen in de kou staan.

Solidariteit

Solidariteit tussen jong en oud, ziek en gezond, werkend of zonder werk, dat is van levensbelang. In tijden van financiële krapte kan solidariteit onder druk komen te staan. Dat moeten we hoe dan ook voorkomen.

Gelijkheid

Ieder mens leeft in verschillende omstandigheden. Het maakt bijvoorbeeld nogal wat uit of je geld, gezondheid, werk of een opleiding hebt. Met verschillen mag rekening worden gehouden. Generiek beleid maken we specifiek. Niet meer alles voor iedereen. Verstrekt wordt dat wat nodig is om goed aan de samenleving te kunnen meedoen.

Maatwerk

Oss is een sociale gemeente. We willen als gemeenschap goed voor elkaar zorgen. Om dat duurzaam te kunnen doen is maatwerk nodig. Niet iedere vijfenzestigjarige is een kwetsbare senior en van mensen die dat kunnen betalen mag bijvoorbeeld best een eigen bijdrage worden gevraagd. Door beter te kijken naar individuele omstandigheden van mensen kunnen voorzieningen voor mensen die dat echt nodig hebben voor de toekomst behouden blijven.

Posted in: Uncategorized