Emancipatiewerk

Posted on 13 september 2011

1


Het Internationaal Vrouwencentrum krijgt eenmalig ruim 85000 euro om deeltijdontslag van haar werknemers te kunnen financieren. In de commissie van 6 september is daar zeer stevig over gesproken. Wat is er aan de hand?

Tekorten

Een aantal jaar geleden gaf het IVC incidenteel geld uit aan structurele uitgaven. Er is met andere woorden personeel aangesteld vanuit tijdelijke projectgelden. Steeds heeft de gemeente de begrotingen goedgekeurd. Toen er minder projectgelden binnenkwamen ontstonden er tekorten.

Gemeenteraad

In 2009 heeft de gemeenteraad besloten het tekort voor 2010 te compenseren met een extra subsidie. Een voorstel van wethouder Ermers om dat voor 2011 ook te doen is, vrij plotseling, door de raad verworpen. Om een sluitende begroting te krijgen moest het IVC dus ruim een kwart van haar uitgaven terugbrengen en dat binnen een jaar.

IVC

Het IVC heeft haar taak actief opgepakt en de uitgaven in verhouding gebracht met de inkomsten. Voor alle personeelsleden betekende dit deeltijdontslag. Mensen ontslaan kost op korte termijn geld. Dit geld heeft het IVC niet. Volgens de regels van de gemeente is het ook verboden om subsidiegeld te reserveren.

Subsidie

Omdat de gemeente door het goedkeuren van de begrotingen medeverantwoordelijk is voor de in het verleden ontstane tekorten van het IVC, en het IVC door gemeentelijke regels geen geld mocht reserveren voor (deeltijd)ontslag, is het redelijk en noodzakelijk om eenmalig een extra subsidie toe te kennen.

Toekomst

In Oss bestaan drie instellingen die zich bezig houden met emancipatie. Het IVC, het Epicentrum en Vivaan. Duidelijk is dat in de nabije toekomst slechts een instelling voor emancipatiewerk gesubsidieerd wordt. Meedoen blijft belangrijk. Het aanbod van emancipatietrajecten moet voor kwetsbare groepen blijven bestaan. Op dit moment is de gemeente druk in overleg met de instellingen om te komen tot een goede oplossing voor kwetsbare burgers. Door te snijden in overhead en het weghalen van overlap van drie instellingen kan het aanbod voor mensen die dat nodig hebben grotendeels blijven bestaan.

Posted in: Uncategorized