Inburgering

Posted on 6 september 2011

2


In Oss vinden we het heel belangrijk dat iedereen naar zijn of haar vermogen meedoet en bijdraagt aan de maatschappij. We boden tot voor kort vanuit de gemeente inburgeringcursussen aan voor iedereen die moest of wilde inburgeren.

Rijksbijdrage

Vanuit de rijksoverheid krijgt de gemeente de komende periode flink minder geld om dit soort trajecten aan te bieden. Kort samengevat vindt de rijksoverheid dat inburgeren een zaak is van de mensen zelf en dat ze daar dan ook zelf voor moeten betalen.

Aanbod

Omdat we er minder geld voor krijgen, is het na 2011 niet langer mogelijk iedereen die een cursus aanvraagt een door de gemeente betaald aanbod te doen. We gaan ons beperken tot die groep waarvoor we wettelijk verplicht zijn een aanbod te doen, uitgebreid met mensen die afhankelijk zijn van een uitkering. Voor hen is inburgeren met het oog op betaald werk extra belangrijk.

Andere mogelijkheden

Mensen die een inburgeringtraject aanvragen maar die geen gemeentelijk aanbod meer krijgen worden geïnformeerd over andere mogelijkheden tot inburgeren. Bijvoorbeeld via de werkgever of via het sociaal leenstelsel van het Rijk.

Na 2013

Na 2013 zijn er helemaal geen rijksmiddelen meer beschikbaar voor inburgering. Toch blijft het belangrijk dat iedereen in de maatschappij mee kan doen. Er is budget dat speciaal hiervoor beschikbaar is. We zullen moeten nadenken of en hoe inburgering vanuit dit budget betaald kan worden.

Posted in: Uncategorized