Overbruggingsuitkering

Posted on 30 augustus 2011

2


Wanneer een burger terecht een uitkering in het kader van de Wet Werk en Bijstand aanvraagt, duurt het even voordat er geld wordt overgemaakt. Voor burgers die buiten hun schuld geen middelen hebben om die periode te overbruggen, bestaat er sinds 2002 een overbruggingsuitkering in de vorm van een lening.

Lening is niet juist

In de bijstand ga je niet voor je lol. Het is niet juist om burgers geld te lenen om een eerste zeer moeilijke periode door te komen. Eigenlijk mag dat ook niet volgens de wet. Bijstand voor levensonderhoud hoort om niet (als gift) te worden verstrekt.

Beleidsregel aanpassen

Het college heeft op 30 augustus besloten de beleidsregel aan te passen en de overbruggingsuitkering voortaan niet meer als lening maar als gift te verstrekken.

Posted in: Uncategorized