Leerlingenvervoer

Posted on 17 augustus 2011

0


In het Brabants Dagblad van 17 augustus staat een kort artikeltje over bezwaren over het afwijzen van verzoeken voor het leerlingenvervoer. De inhoud van dat artikeltje klopt niet helemaal met de feiten. Wat is er aan de hand?

 

Verordening leerlingenvervoer

De gemeenteraad heeft in een verordening kraakhelder vastgelegd wie recht heeft op vervoer en wie dat niet heeft. Met de verordening in de hand zijn alle aanvragen voor leerlingenvervoer behandeld en hebben ouders bericht gekregen over een toewijzing of afwijzing van hun aanvraag.

Bezwaren

Er zijn op dit moment vijftien bezwaren binnengekomen van mensen die het niet met de afwijzing eens zijn. Een deel daarvan betreft leerlingen die geen vervoer krijgen omdat ze dichter dan drie kilomer bij hun school wonen. Ouders van leerlingen uit die groep geven aan dat hun kind een te grote handicap heeft om dit criterium strak te handhaven. Daarvoor moet extra onderzoek plaatsvinden. Dat heeft meer tijd nodig.

Collegebesluit

16 Augustus heeft het college van b&w het volgende besloten: ten eerste krijgen leerlingen waarbij meer onderzoek nodig is gedurende de bezwaarperiode vervoer toegekend. Om rechtsongelijkheid te voorkomen sturen we ouders van leerlingen die zijn afgewezen op de kilomergrens van drie kilometer een brief met de vraag of ze aanvullend onderzoek wensen. Het kranteartikel suggereert ten onrechte dat het hier zou gaan om ALLE bezwaren en of om zogenaamde schrijnende gevallen. Bij de overige bezwaren geldt de normale bezwaarprocedure, voor de schrijnende gevallen eventueel de hardheidsclausule.

Posted in: Uncategorized