Identiteit en geschiedenis

Posted on 5 juli 2011

1


Om te leven heeft een mens eten, drinken, een dak boven zijn hoofd en af en toe een arm om zich heen nodig. Zonder deze basisvoorwaarden is geen menselijk leven mogelijk. En zeker geen leven dat wij menswaardig zouden noemen. Daar waar individuen samenleven (in wat voor gemeenschap dan ook)  zijn andere, aanvullende voorwaarden noodzakelijk.

Mensen die samen iets hebben, hebben een “verhaal” nodig om een band te onderhouden. Een gemeenschappelijke geschiedenis, een gedeeld heden en een gezamelijke richting, doel of toekomstbeeld. Iedere duurzame vriendengroep of familie blijft bij elkaar, niet omdat individuele leden elkaar zoveel te vertellen hebben, niet omdat ze per definitie erg op elkaar lijken, maar vanwege hun gedeelde verleden. En het levend houden van die gezamelijke geschiedenis.

Op verjaardagen wordt vaak eindeloos dezelfde anekdote verteld, vaak zelfs door iemand die zelf niet bij het “incident” aanwezig was. Verhalen zijn overdraagbaar van generatie op generatie. Wat waar is voor een vriendengroep is waar voor iedere gemeenschap. Het besef samen iets te delen is een absolute voorwaarde voor een individu om zich lid van een gemeenschap te voelen. In het museum Jan Cunen wordt op dit moment aandacht geschonken aan het Osse industriële verleden. Onder de titel “Made in Oss, van vee tot msd” wordt aan de hand van foto’s en ander materiaal een stukje van ons verhaal verteld. Het is voor de Osse gemeenschap belangrijk aan onze geschiedenis aandacht te blijven schenken. De tentoonstelling is eigenlijk een must voor iedere Ossenaar.

http://www.museumjancunen.nl/nl/Tentoonstellingen/Actueel/Made_in_Oss/default.aspx

Posted in: Uncategorized