VNG congres

Posted on 6 juni 2011

0


Tijdens het VNG congres dat 7 en 8 juni plaats zal vinden komt het onderhandelingsakkoord tussen de VNG, de Unie van Waterschappen en het Rijk aan de orde. In dit akkoord is afgesproken dat het Rijk een aantal taken overhevelt naar gemeenten, provincies en waterschappen.  Zoals gezegd zijn we als college van van Oss voor decentralisatie van overheidstaken, zolang die tenminste gepaard gaan met voldoende tijd, financiële middelen en beleidsruimte. Dat is altijd nodig, maar nog veel sterker als het de meest kwetsbare groepen betreft. Bijvoorbeeld de mensen uit de WSW. Als college en raad zijn we samen opgetrokken en hebben we aangegeven onder de huidige voorwaarden tegen dit onderhandelingsakkoord te zullen stemmen. Ons geluid en dat van veel andere gemeenten is opgepakt door de VNG en in bespreking met het Rijk samengevat als: “Waardering voor grote delen van het onderhandelingsakkoord met een grote uitzondering: het onderdeel werk”. Het overleg tussen de VNG en het Rijk heeft geen nieuwe tegmoetkomingen opgeleverd. Ook geeft het Rijk aan het onderhandelingsakkoord als een geheel te beschouwen en dus geen ruimte te bieden om het onderdeel “werk” uit het akkoord te schrappen. Zoals in de gemeenteraad is afgesproken,  zal het Osse college onder deze voorwaarden dus tegen dit onderhandelingsakkoord stemmen.

Posted in: Uncategorized