Jongerenparticipatie

Posted on 19 april 2011

0


In onze gemeente staat “meedoen” hoog op de agenda. Een gemeenschap is pas een gemeenschap wanneer iedereen naar vermogen participeert. Dat meedoen komt in eerste instantie vanuit de burger zelf. Mensen voelen zich daadwerkelijk betrokken en mede verantwoordelijk voor elkaar, de buurt, de vereniging. Het hoge percentage mantelzorgers en vrijwilligers in Oss spreekt voor zich. De gemeente kan participatie niet afdwingen, maar wel randvoorwaarden creëren die het meedoen makkelijker maken. We doen dat in de vorm van subsidies aan instellingen die zich hier hard voor maken. We doen dat door wijk en buurt gericht te willen werken. We doen dat door middel van het verstrekken van individuele voorzieningen wanneer het op eigen kracht niet meer gaat. En we doen dat door Osse burgers te betrekken bij de totstandkoming van beleid. Door hen daadwerkelijk, vanuit het perspectief van de burger,  om advies te vragen. Al jaren werken we op die manier onder andere met SCPO, de seniorenraad en de jongerenraad. Met een deel van het bestuur van de jongerenraad heb ik gisteren hun concept beleidsplan voor de komende periode doorgenomen. Hun ambities zijn hoog maar haalbaar. Zo willen ze onder meer nog meer jongeren betrekken bij de gemeenschap en nog actiever en assertiever hun rol als adviseur oppakken. Komende donderdagavond organiseren ze in de Groene Engel de bijeenkomst “Oss draait door”. Ze hebben me uitgelegd dat dat meer slaat op het format van de avond dan op de inhoud. Jan Marijnissen zal met een aantal andere gasten waaronder ikzelf in gesprek gaan over actuele en aansprekende thema’s rondom jongeren, onderwijs en participatie. Van harte aanbevolen. De jeugd heeft de toekomst en de Osse jeugd gaat voortvarend aan de slag. Complimenten!

Posted in: Uncategorized