Passend onderwijs 2

Posted on 14 april 2011

4


Gisteren heeft minister van Bijsterveld een brief aan de tweede kamer gestuurd met het voorstel tot temporisering van de invoering van passend onderwijs en de bijbehorede efficiencykorting. Een goede en zorgvuldige invoering heeft tijd nodig en gaat, zeker in dit geval, voor al te daardkrachtige invoering. De voorstellen van de minister zijn geheel in lijn met de motie van de CDA leden tijdens het laatste congres en de brandbrief die (bijna) raadsbreed vanuit Oss aan de minister is gestuurd. De doelstellingen van passend onderwijs blijven wel overeind. De exponentiele toename van het aantal geindiceerde zorgleerlingen moet een halt worden toegeroepen. De enorme bureaucratie die daarmee samenhangt moet worden aangepakt en het is niet langer acceptabel dat leerplichtige kinderen thuiszitten.  Deze doelstellingen zijn realistisch en nu er tijd en ruimte geboden wordt, ook haalbaar. Het is nu zaak dat onderwijs, zorg en regiogemeenten proactief echt gaan samenwerken in het belang van onze kinderen.

Posted in: Uncategorized