Passend onderwijs

Posted on 3 april 2011

0


Komende donderdag staat een conceptbrief van de SP over de voorgenomen bezuinigingen op passend onderwijs op de agenda van de gemeenteraad. Veel partijen vonden het een sympathiek voorstel samen een brief te sturen maar wilden nog nadenken over de exacte inhoud van deze zogenaamde brandbrief. Persoonlijk heb ook ik grote zorgen over de kwaliteit van het onderwijs in het algemeen. En de vraag of die kwaliteit beter zal worden als de bekostiging terugloopt ligt voor de hand. Toch heeft de minister geen ongelijk als ze beweert dat het aantal geindiceerde zorgleerlingen ongeloofwaardige vormen begint aan te nemen. En ze heeft al helemaal geen ongelijk als ze beweert dat de bureacratisering ervoor zorgt dat een substantieel deel van de tijd en middelen opgaat aan dossiervorming, evaluaties, handelingsplannen enzovoort. Passend onderwijs is een visie die ik in grote lijnen ondersteun. “Maak scholen binnen een regio in een samenwerkingsverband echt samen verantwoordelijk voor het onderwijs aan alle leerlingen. Laat het speciaal onderwijs bestaan voor kinderen die zwaardere zorg nodig hebben. Laat docenten gewoon lesgeven voor de klas. Leidt ze beter op voor hun zware taak. Nieuwe, maar ook de ervaren docenten. Daar komt ook budget voor. Laat scholen de lichte zorg zelf bieden. In samenwerking met bijvoorbeeld de jeugdzorg. Maak de besteding van middelen transparant, maak de resultaten van die investeringen zichtbaar en beperk vooral de bureaucratie. De bezuinigingen moeten worden gezocht in het verminderen van bureaucratie, op ambulante begeleiding en op middelen die worden ingezet buiten de klas en op tijdelijke projecten. Passend onderwijs mag niet leiden tot grotere klassen, zeker niet in het primair onderwijs.” In Oss werkt het onderwijsveld binnen het samenwerkingsverband al geruime tijd samen met instellingen en gemeenten. De gestelde taak pakken we voortvarend en proactief op. Het is geen onmogelijke taak. Maar het zou helpen als de noodzakelijke veranderingen niet onder druk van verminderde inkomsten en tijdsdruk tot stand zouden moeten komen. Op 2 april heeft het CDA congres een motie met deze strekking aangenomen. http://www.cda.nl/Upload/Partijcongres/Horst%20cs%20-%20Passend%20onderwijs.doc

Posted in: Uncategorized