Taalachterstanden

Posted on 31 maart 2011

1


Per mail kreeg ik van de heer Sahin, raadslid van D’66, de vraag of de gemeente bekend is met het zogenaamde “startgroep-experiment”.  Een pilot voor peuters in het basisonderwijs. Het doel is het wegwerken van (taal) achterstanden bij peuters van 2,5 jaar oud. Als gemeente zijn wij op de hoogte van deze ‘Startgroep-experimenten’ en het onderliggend advies van de Onderwijsraad “Naar een nieuwe kleuterperiode in de basisschool”. Het experiment ziet er veelbelovend uit. Ook in Oss kan het mogelijk bijdragen aan de aanpak van taalachterstanden bij de kwetsbaarste groepen. Afgelopen week is ambtelijk navraag gedaan bij het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen over het experiment en eventuele mogelijkheden en consequenties voor de gemeente Oss. Ons is duidelijk gemaakt dat het nog maanden kan duren voordat de “Regeling Startgroep-experiment” gepubliceerd zal worden en geïnteresseerde gemeenten zich hiervoor kunnen inschrijven. Aanpak van taalachterstanden staat in overleg tussen gemeente en schoolbesturen sowieso prominent op de agenda. We willen taalachterstanden zo vroeg mogelijk signaleren en aanpakken. Dat doen we onder meer met VVE-beleid en Schakelklassen. Onlangs maakten we hier met de schoolbesturen nieuwe principeafspraken over die we nu verder uitwerken. Nog voor het zomerreces leggen we dit aan de Raad voor samen met het nieuwe beleidskader voor jeugd- en onderwijs. Of in dit nieuwe kader ook al iets over de ‘Startgroep-experimenten’ aan bod komt, valt nu nog niet te zeggen. Maar we volgen de ontwikkelingen nauwlettend.
Posted in: Uncategorized