Overhead en overlap

Posted on 30 maart 2011

0


Zoals bekend moet dit college in de komende periode fors bezuinigen. In het coalitieakkoord is daarover afgesproken dat er op alle gebieden gesnoeid moet worden. Dus ook op de subsidie voor stichtingen en instellingen. De gemeente geeft subsidie omdat die instellingen en stichtingen een belangrijke maatschappelijke functie vervullen en voor de gemeenschap belangrijk werk verrichten. We willen dat werk zoveel mogelijk op het huidige nieau handhaven. Met andere woorden hetzelfde doen voor minder geld. Dat kan alleen als er efficienter gewerkt gaat worden. Die efficiencyslag kan bijvoorbeeld gemaakt worden door te kijken naar de overlap in aanbod van verschillende instellingen. Maar ook door te streven naar veel meer samenwerking waardoor op overhead bespaard kan worden. Als gemeente zijn we in gesprek met stichtingen en instellingen om samen te kijken hoe we de huidige kwaliteit en het huidige aanbod, ondanks de noodzakelijke bezuinigingen, zoveel mogelijk kunnen handhaven.

Posted in: Uncategorized