Baanbonus en interventiesubsidie.

Posted on 17 maart 2011

0


Het vinden van werk is voor (langdurig) werkloze jongeren soms een behoorlijk probleem. De regio Noord Oost Brabant werkt nauw samen om de werkloosheid, vooral ook onder de jeugd, aan te pakken. In de zogenaamde stuurgroep jeugdwerkeloosheid heeft Oss als regiogemeente naast ’s Hertogenbosch een belangrijke rol. Om verschillende gemeenschappelijke projecten mogelijk te maken  is subsidiegeld beschikbaar gesteld vanuit het rijk en vanuit het Europees Sociaal Fonds. De besteding van die middelen moet regionaal gebeuren. Een goede samenwerking is dus ook hier voorwaardelijk. Twee plannen die nu, door deze samenwerking, kunnen worden uitgevoerd zijn de zogenaamde baanbonus en de interventiesubsidie. Beiden zijn bedoeld om werkloze jongeren met een grote of minder grote afstand tot de arbeidsmarkt aan een baan of een opleiding te helpen. Samenwerking werkt. In dit geval bijna letterlijk. Dat doen we in de regio best goed!

Posted in: Uncategorized