Aanmeldingen voortgezet onderwijs

Posted on 18 maart 2011

0


Gisterenavond werden de aanmeldingen bekend van kinderen uit groep 8 die volgend schooljaar gaan starten op het voortgezet onderwijs in Oss. Die aanmeldingen zijn niet altijd te voorspellen en vertonen in Oss vaak flinke schommelingen. Voor scholen is dat lastig omdat de bedrijfsvoering gebaat is bij een constant aantal leerlingen op school. Voor de gemeenschap is dat lastig omdat scholen het ene jaar ruimte over en het andere jaar ruimte tekort hebben. In het laatste geval wordt vaak naar de gemeente gekeken om voor extra ruimte te zorgen. Omdat de gemeente op dit moment bepaald niet zwemt in het geld en omdat er voor alle Osse leerlingen tezamen ruimte genoeg is, zeker gezien de te verwachten krimp van de leerlingenaantallen in de toekomst, ligt uitbreiding op gemeentekosten minder voor de hand. Dit jaar groeit  het Maasland College fors en krimpt het Mondriaan College fors. Misschien is de tijd nu rijp dat scholen met elkaar en samen met de gemeente gaan zoeken naar een structurele en duurzame oplossing.

Posted in: Uncategorized