Visie op jeugd en onderwijs.

Posted on 15 maart 2011

0


Vanavond zal in de commissie Maatschappelijke Participatie gesproken worden over de collegevisie op jeugd en onderwijs. Deze visie is tot stand gekomen door regelmatig overleg met ouders, jongeren en professionals, het collegeprogramma en wetenschappelijke rapporten. Iedereen weet dat er bezuinigd moet worden maar we willen de bezuinigingen zien als een kans om nog betere samenwerking tot stand te brengen, nieuwe verbindingen te leggen en creatief en innovatief te zijn in het belang van de Osse jeugd. Het accent van het beleid komt te liggen op participatie, eigen kracht en verantwoordelijkheid, een sterke basisstructuur en een focus op onderwijs en arbeidsmarkt. We vinden het van belang dat iedereen meedoet in de samenleving of leert mee te doen. We vinden het van belang dat hulpverleners geen taken gaan overnemen of compenseren maar mensen leren zelf de draad op te pakken en vast te houden. We vinden het van belang dat er ook in tijden van bezuinigingen een sterke basisstructuur beschikbaar blijft. Dat er goede scholen en goede hulpverlenende instanties zijn. Dat er mogelijkheden tot cultuur, sport en ontspanning is en blijft. En we vinden het van belang dat de focus komt te liggen op de aansluiting van onderwijs op de arbeidsmarkt. Op beroepsorientatie, loopbaanleren en samenwerking met het werkplein Maasland.  Kortom we willen graag de regierol oppakken en er mee voor zorgen dat alle partijen, met ieder hun eigen verantwoordelijkhied, doen wat gedaan moet worden in het belang van de Osse jeugd.

Posted in: Uncategorized