Oss zet in op versterking van het jeugdbeleid.

Posted on 10 maart 2011

0


“Oss zet in op versterking van het jeugdbeleid”. Zo kopt kliknieuws naar aanleiding van de toekenning van een provinciale subsidie van ruim 2,5 miljoen euro. Namens de regio heeft Oss die aanvraag gedaan om het gezamelijke jeugdbeleid te versterken. Speciaal voor Oss is ruim 600.00o euro beschikbaar gesteld. De regionale samenwerking loopt vooruit op het voornemen om de jeugdzorg op termijn niet meer op provinciaal niveau te regelen maar naar de gemeenten over te hevelen. De gemeente Oss neemt het voortouw om alvast regionaal samen te werken en de zorg voor jeugd verder te verbeteren. De subsidiegelden gaan gebruikt worden om meer zorg op maat te leveren. Zorg moet zo vroeg mogelijk, zo snel mogelijk en zo specifiek mogelijk worden aangeboden. Hoe sneller de juiste hulp geboden kan worden, hoe kleiner de kans dat problemen verergeren.   Om in samenwerking met de regio jeugdzorg nog beter te regelen is de subsidie meer dan welkom.

Posted in: Uncategorized