Afschaffen hondenbelasting?

Posted on 10 juni 2021

2


Ik ben geen woordvoerder financiën of belastingen. Maar viel vandaag in bij een debat over een burgerinitiatief om de hondenbelasting af te schaffen. Dit was mijn bijdrage:

Vandaag spreken we over het burgerinitiatief over de afschaffing van de hondenbelasting. Daar valt veel voor te zeggen. Want waarom wel honden belasten en geen katten? Veel gemeenten hebben de hondenbelasting al afgeschaft. De opbrengst van hondenbelasting wordt niet in alle gemeenten gebruik om bijvoorbeeld uitlaat veldjes of faciliteiten om hondenpoep op te ruimen te organiseren. En mensen met een smalle beurs, voor wie een hond soms de enige troost is, worden op kosten gejaagd. Hondenbelasting is een vreemde eend in de bijt en het is te prijzen dat mensen de moeite nemen tot het schijven van een initiatief dat ook nog eens zo veel handtekeningen oplevert. Toch gaat het CDA vandaag niet beweren dat we dat vanuit Den Haag zo’n blaftax moeten afschaffen. En ik leg uit waarom.

Hondenbelasting is een gemeentelijke belasting. Op basis van artikel 226 van de gemeentewet, mogen gemeenten hondenbelasting heffen. Sommige gemeenten doen dat. Anderen doen dat niet. Het is de democratisch gekozen gemeenteraad die bepaalt of een hondenbelasting in een gemeente een goed idee is of niet. Daar gaat de Tweede Kamer dus in eerste instantie niet over. Hoe mooi de woorden van de voorstanders van afschaffing in dit huis ook zijn, geen hondenbezitter die er iets mee opschiet. Dat noemen we in een mooi Hollands spreekwoord “De Hond een jas voorhouden”. Oftewel iemand valse hoop geven.

Natuurlijk kan de Tweede Kamer besluiten de gemeentewet aan te passen. Partijen die voorstander zijn van zo’n afschaffing moeten dat dan ook zeker proberen. Maar er zijn wel twee problemen. Ten eerste kan een Hogere Overheid door het plotseling veranderen van de wet toch geen gat in een gemeentebegroting schieten? Er zal compensatie moeten komen voor gemeenten. Hoe groot is die compensatie? En waar komt dat geld vandaan? En krijgen alleen gemeenten die hondenbelasting heffen compensatie? En gemeenten die een hogere OZB belasting hebben en geen hondenbelasting niet? Is dat eerlijk?

Ik was wethouder in Oss. Oss is een van de gemeenten waar men wel hondenbelasting heeft. Maar men ziet het als een doelbelasting. Iedere euro die aan hondenbelasting wordt geïnd, wordt aan honden uitgegeven. Uitlaatplaatsen, plastic builtjes enz. Is overwogen wettelijk te sonderen dat hondenbelasting een doelbelasting is? Net als bijvoorbeeld rioolbelasting. 

Ik ben het met de indieners van het burgerinitiatief eens dat hondenbelasting om veel redenen een vreemde eend in de bijt is. Maar we gaan het afschaffen er van vandaag hier niet regelen. Bij mijn weten staat de afschaffing van hondenbelasting ook in niet een verkiezingsprogramma. Ik heb ze niet allemaal bekeken dus ik laat me graag verbeteren op dit punt. En de afgelopen jaren is het woord hondenbelasting in de Tweede Kamer niet in de mond genomen. Hier en daar wordt wel gesproken over de verruiming van het gemeentelijk belastinggebied. Voorzitter, ik vraag aan de minister of bij de gesprekken die met de VNG hierover gevoerd gaan worden ook de hondenbelasting te betrekken.

Tot zover

Posted in: Uncategorized