Niet ieder goed idee hoeft verplicht te worden

Posted on 22 april 2021

1


Vandaag sprak de Tweede Kamer over een burgerinitiatief dat vroeg om het opnemen van ‘levensreddende vaardigheden’ in het curriculum van het middelbaar onderwijs. Het overgrote deel van de Tweede Kamer leek dat een uitstekend idee te vinden. Ik niet. Natuurlijk is EHBO belangrijk. Natuurlijk zijn de voordelen zonneklaar. En natuurlijk zal het met de (tijds)investering van scholen allemaal wel mee vallen. Maar niet ieder goed idee hoeft wettelijk verplicht door scholen uitgevoerd te worden. Bovendien is er nog een lijst met meer dan honderd andere belangrijke zaken waarvan mensen vinden dat er op scholen iets aan moet worden gedaan. Dit is mijn bijdrage voor het debat:


“De kern van goed onderwijs is intensief contact tussen leerling en leermeester. Excellente lessen dus. En alles wat daar van afleidt daar staat het CDA in beginsel sceptisch tegenover.

Voorzitter,

We spreken vandaag over een burgerinitiatief. En dat gebeurt niet zomaar. Het kost energie en moeite om een initiatief in de Tweede Kamer besproken te krijgen. Voor het initiatief, de passie en de inhoud kan ik alleen maar respect opbrengen. 

Voorzitter,

Geconfronteerd met passie is de mens geneigd om mee te bewegen. Om mee te denken in het straatje van de indiener. Ik ook. Misschien niet om te zeggen dat we een voorstel direct overnemen. Maar dan toch om te proberen te onderzoeken of en hoe iets ingepast zou kunnen worden. Dat klinkt verstandig. Wie is tegen onderzoek? Wie is tegen EHBO? Niemand. En bovendien leggen we ons nergens op vast. Toch wil het CDA helder zijn. Wij willen geen verplichte EHBO op scholen. En we willen ook geen valse hoop wekken door iets te laten onderzoeken. En ik zal uitleggen waarom. 

Voorzitter,

Een school is, als het goed is, een waardengemeenschap. Een plek waar je als leerling kennis opdoet. Maar vooral ook een plek van inspiratie, van dialoog, van bemoediging en ontmoeting. Een plek dus, waar je kunt groeien als mens. En dat geldt niet in de laatste plaats voor docenten. Wat het CDA betreft hebben mensen, en gemeenschappen van mensen, Rust, Reinheid, Regelmaat en Rituelen nodig om te kunnen groeien. Rust, vastigheid en Focus. En daar ontbreekt het wat ons betreft op veel scholen aan. In mijn onderwijs carrière heb ik geleerd dat het op de meest zwakke scholen niet ontbreekt aan goede wil, niet ontbreekt aan docenten die keihard werken en ook niet ontbreekt aan een veelvoud aan initiatieven en goede bedoelingen. Het ontbrak aan vastigheid aan rust en aan focus. 

En, voorzitter, het valt als onderwijsgemeenschap ook niet mee om die vastigheid, rust en focus te bewaren. Om er als team alles aan te doen dat de lessen, daar waar de ontmoeting tussen leerling en leermeester plaatsvindt op de eerste, tweede en derde plaats blijven staan. Want er is zoveel belangrijk. En we zijn zo gemakkelijk enthousiast. En hoe groot kan de belasting nou zijn van dat ene project, die andere buitenlandse reis, de volgende onderwijskundige profileringsmogelijkheid of de zoveelste buitenlesactiviteit? Dat valt allemaal best wel mee. Toch? 

Voorzitter,

We spreken hier vandaag over een burgerinitiatief. EHBO, levensreddende vaardigheden, als vast onderdeel van het lesprogramma op middelbare scholen. Voorzitter, niemand hoeft mij te overtuigen van het belang van het aanleren van die vaardigheden. Niet daar waar het gaat om het redden van levens, niet omdat ik niet zou vinden dat het voor jongeren belangrijk is iets voor een ander over te hebben. Maar het CDA is zeer terughoudend daar waar het gaat om het verplicht opleggen van nieuwe lesprogramma’s of onderdelen daarvan in het curriculum. Laten we scholen helpen zich te focussen op wat er allemaal al gebeuren moet. Daar valt nog meer dan voldoende winst te boeken. 

Ik ben benieuwd hoe de minister dat ziet.

Tot zover”

Posted in: Uncategorized