Bijdrage integratiedebat

Posted on 12 november 2020

2De duivel kan veel namen hebben. Satan in het Hebreeuws en diabolos in het Grieks bijvoorbeeld. Letterlijk betekent diabolos ‘verwarrer’ of ‘door elkaar gooier’. De duivel niet als het pure kwaad, maar als vernietiger van de gemeenschap. Wie de gemeenschap wil herstellen of bewaren is een verbinder. Verbinden werkt helend. Niet voor niets noemen we de paus ‘pontifex’, bruggenbouwer. Het is een vraag die we ons allemaal moeten stellen. Welke rol pak ik op?

Kan ik een verbinder zijn? Deze vraag beantwoorden is niet gemakkelijk. Niet voor onszelf en voor niemand niet. Zeker niet in deze onzekere tijden. Tijden waarin het hangen van een poster je reële bedreigingen op kan leveren. Waarin het bespreken van de vrijheid van meningsuiting je letterlijk de kop kan kosten. En tijden waarin het uiten van een mening op twitter je een leger trollen op kan leveren waar je weken last van houdt. Tijden waarin naar buiten lopen op het plein niet iedere dag een verstandige keuze is. 

Maar, voorzitter, het is wel een belangrijke keuze. Niet kiezen is geen optie. En het is geen zaak van een individu en ook geen zaak van een anonieme gemeenschap. Het is een zaak van iedere persoon als onderdeel van een gemeenschap.

Het geeft geen pas om te zeggen dat bedreigingen uit wat voor hoek dan ook los staan van een gemeenschap. Maar het geeft ook geen pas om de gemeenschap als geheel verantwoordelijk te houden. Of een willekeurig individu uit de gemeenschap bos aan te kijken. Dat geldt voor moslims, katholieken, rechtse mensen, linkse mensen, dat geldt voor iedereen. Wij zijn persoonlijk aanspreekbaar op ons eigen gedrag en het gedrag van mensen om ons heen. 

Een aantal jaren geleden werd ik als individu nog wel eens aangesproken op het schandalige misbruik binnen de Katholieke Kerk. En dat ging van dik hout zaagt men planken. Ik moet zeggen dat deed me pijn. Uiteraard had ik niks met misbruik te maken gehad. Maar ik trok het me aan. Het is niet fijn om te worden aangesproken op het gedrag van anderen. Maar zeggen dat het me niks aangaat kon ik niet. Zeggen dat hetzelfde misbruik ook in de jeugdzorg of in de sport plaats vindt klopt technisch gezien wel. Maar het maakt me niet minder aanspreekbaar. Ook niet door te wijzen op al het mooie al het goede dat de kerk ook voor elkaar heeft gebracht. Ik maak deel uit van die gemeenschap. Dus het gaat me aan. En, het heeft even geduurd, het was een enorm rouwproces, maar de kerk spreekt zich uit. Voorzitter, Paus Franciscus heeft het tot doel gemaakt de beerput helemaal open te gooien. Mensen uit hun ambt te zetten of ook buiten de kerk juridisch te laten vervolgen. Dat doet velen pijn. De vuile was hang je niet buiten. Maar het moet gebeuren. Door stelling te nemen en zich uit te spreken, zijn verantwoordelijkheid te nemen, geeft deze pontifex, deze bruggenbouwer een voorbeeld voor ons allen.  

Daarom vraag ik de minister en aan ons allen.

Hoe gaan we onze medeburgers helpen hun persoonlijke verantwoordelijkheid op te pakken? 

Nog een aantal concrete punten. 

Het CDA verwacht veel van nieuwe wet inburgering die in 2021 ingaat: meer nadruk op direct leren van taal én tegelijkertijd aan het werk gaan. Kan de minister ingaan op de rol die hij hierbij toedicht aan een landelijk dekkend netwerk van Sociaal Ontwikkelbedrijven. Nu lees ik, het is weer verlaat. Hoe kan dat?

Voorzitter, 

Om goed mee te komen is beheersing van de taal kei hard nodig. Veel ook tweede en derde generatie immigranten beheersen de taal niet voldoende. Het CDA zou het integratiebeleid op dat onderdeel willen uitbreiden naar deze groepen. Kan de minister hier op reflecteren?

In het coalitieakkoord staat dat we het financiering vanuit onvrije landen willen tegengaan. Dit blijkt erg moeilijk. Kan de minister ingaan op de mogelijkheden die er wel zijn om ongewenste beïnvloeding tegen te gaan?

In het verleden verwachten wij ook veel van een Nederlandse Imam opleiding. Kan de minister aangeven hoe we er voor zouden kunnen zorgen dat we die opleiding verder in de benen helpen.

Als we onze burgers willen helpen hun persoonlijke verantwoordelijkheid te nemen, dan moeten we ze ook hepen door ongewenste haat predikers de toegang tot ons land te weigerde dan wel deze mensen uit te zetten. Kan de minister ons op dit onderwerp bijpraten.

Hoe kunnen we migranten organisaties als femmes forfreedom die uitdrukkelijk hun persoonlijke verantwoordelijkheid pakken ondersteunen zodat ze duurzaam kunnen voortbestaan? Is de minister bereid in gesprek te gaan om te bezien hoe die ondersteuning er uit zou kunnen zien?

Juist in deze tijde is het belangrijk dat eenieder zijn verantwoordelijkheid pakt. Niet om hele bevolkingsgroepen aan te kijken op het gedrag van een individu. Maar om personen uit een gemeenschap te helpen op te staan en te zeggen: Ho! Ik laat mijn gemeenschap niet gijzelen door radicalen. Hoe kunnen wij een brug slaan tussen alle mensen van goede wil?

Posted in: Uncategorized