Ritalin zonder goede diagnostiek

Posted on 26 april 2020

1


Tussen 2003 en 2013 is het aantal kinderen met de diagnose ADHD vertienvoudigd. Dat was al langer bekend. Maar toch reden genoeg om eens goed te onderzoeken of dat allemaal wel zorgvuldig gegaan is. Veel kinderen kregen (krijgen) Ritalin voorgeschreven. Ritalin is een amfetamine achtige stof. Je mag hopen dat men bij het voorschrijven van dergelijke medicatie aan kinderen niet over een nacht ijs is gegaan.

Als je Ritalin voorschrijft bij kinderen met ADHD, moet je natuurlijk wel goed kijken of een kind ADHD heeft. De diagnose ADHD stellen is niet eenvoudig. Want zo’n psychische handicap is helemaal niet medisch aantoonbaar. Daarom  zijn er richtlijnen vastgesteld. Prof. Dr. Pieter Hoekstra heeft studie gedaan naar 500 willekeurige dossiers van kinderen met ADHD, om te bekijken of die richtlijnen ook gevolgd zijn.

Eigenlijk zijn de conclusies ronduit schokkend. Er blijkt van gedegen diagnostiek in verreweg de meeste gevallen helemaal geen sprake. En dat is erg. In de woorden van prof. Hoekstra: “Het ontbreken van harde diagnostische toetsen mag geen reden zijn om geen goede diagnostiek te doen!”  En, net zo erg, er is medicatie voorgeschreven zonder ook maar een poging te wagen leerkrachten of ouders te leren omgaan met het desbetreffende kind. Zonder te kijken dus of het ook zonder medicijnen kan. Slechts in 4% van de casussen kregen ouders een training in het omgaan met hun kind.

Gelukkig is het aantal kinderen dat ADHD-medicijnen krijgt voorgeschreven de laatste jaren afgenomen. En dat is maar goed ook. Toch stelt het onderzoek van prof. Hoekstra over de periode voor 2013 me niet gerust. Worden de richtlijnen nu wel goed gevolgd? Of krijgen kinderen ook nu nog medicijnen voorgeschreven zonder goede diagnose?  En wordt tegenwoordig wel geprobeerd de problemen van kinderen op te lossen door ouders en of leerkrachten te trainen in plaats van direct amfetamine achtige medicijnen toe te dienen? Ik heb kamervragen gesteld.

Vragen van het lid Peters (CDA) aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over onderzoek waaruit blijkt dat Ritalin zonder goede diagnostiek worden voorgeschreven

1.

Deelt u  onze zorgen dat het voorschrijven van medicijnen en zeker aan medicijnen voor kinderen zeer zorgvuldig en in ieder geval met de juiste diagnose moet gebeuren, mede naar aanleiding van het artikel “Geen ritalin zonder goede diagnostiek”, van ZonMW, waaruit blijkt dat het aantal kinderen dat Ritalin kreeg voorgeschreven tussen 2003 en 2013 vertienvoudigd is? 1)

2.

Deelt u de conclusie van de onderzoekers dat de zeven aspecten voor het diagnostisch proces in vrijwel alle gevallen volstrekt onvoldoende zijn toegepast, en deelt u onze conclusie dat hierdoor veel kinderen amfetamineachtige medicatie kregen toegediend zonder dat de diagnose helder gesteld werd en zonder dat de richtlijnen gevolgd zijn?

3.

Kan worden geconcludeerd dat de GGZ-richtlijnen nu wel gevolgd worden, aangezien er sinds 2015 een duidelijke daling in het voorschrijven van Ritalin geconstateerd wordt? Zo ja, waarom is dat zo? Zo nee, hoe gaat u er voor zorgen dat dit wel gaat gebeuren?

1)      ZonMw, “Geen Ritalin-recept zonder goede diagnostiek, behandeling ADHD bij kinderen onderzocht” (2 april 2020),https://mediator.zonmw.nl/mediator-40/geen-ritalin-recept-zonder-goede-diagnostiek/?fbclid=IwAR0u8bz_hxgfOk-3uHPHEBB-zVJ8jodMJ9uGpg10rYZUmdXoDnSfuByrcOE

 

Posted in: Uncategorized