Arbeidskorting en Wajong

Posted on 1 november 2019

1


Tijdens het debat over de harmonisering van de Wajong, sprak ik over de problemen die de zogenaamde arbeidskorting oplevert voor mensen uit de Wajong die werken met loondispensatie. Zij schieten er namelijk financieel behoorlijk bij in. Het is geen nieuw probleem. En wordt niet veroorzaakt door nieuwe wetgeving rondom de Wajong. Maar het is wel een groot probleem. En het gaat niet vanzelf weg. Wat is er aan de hand?

Alle mensen die voltijds werken en het minimumloon verdienen, krijgen een zogenaamde arbeidskorting. Dat is een heffingskorting. Dit mag je in mindering brengen op je belastingafdracht. In 2019 is dat maximaal 3399 euro. Dat bedrag is in de afgelopen jaren steeds groter geworden. Omdat politici denken dat mensen daardoor meer zullen gaan werken. De komende tijd loopt het bedrag nog verder op. Dat is fijn. 

Ook mensen in de wajong hebben recht op arbeidskorting. Maar als ze werken met loondispensatie krijgen ze geen arbeidskorting over het uitkeringsdeel van hun inkomen. Want een uitkering is geen werk, zo redeneert men. En daar gaat het verkeerd. Want over dat inkomen betalen ze dan gewoon belasting. Hoe hoger de arbeidskorting, hoe groter het voordeel waar mensen uit de Wajong geen recht op hebben.

Zo krijgen mensen die uit de Wajong en mensen zonder handicap, die beiden voltijds werken op het Wettelijk Minimum Loon (WML), wel het zelfde bruto inkomen. Maar houden mensen met een wajong uitkering daar netto dus fors minder aan over. En dat kan de bedoeling niet zijn. Wettelijk Minimum Loon is Wettelijk Minimum Loon. En dat zie ik netto. Want bruto inkomen zal de mensen in principe worst zijn. Het gaat om wat er in je portemonnaie zit. 

Natuurlijk begrijp ik dat het probleem niet nieuw is. Het bestaat al jaren. Het probleem wordt alleen steeds groter doordat besloten is de arbeidskorting te laten groeien. Ik heb de staatssecretaris gevraagd om binnen een paar dagen te komen met een brief waarin klip en klaar wordt voorgerekend hoeveel geld mensen op deze manier door de neus geboord krijgen. En aan te geven welke stappen er gezet moeten worden om aan deze onrechtvaardigheid rap een einde te maken.

Posted in: Uncategorized