Onderzoek naar salafistische moskeescholen

Posted on 10 september 2019

4


“Kinderen op salafistische moskeescholen leren dat mensen met een ander geloof of levensovertuiging de doodstraf verdienen. Ook leren zij zich af te keren van de Nederlandse samenleving en de beginselen van gelijkheid en vrijheid. Op verschillende moskeescholen onderwijzen docenten dat moslimjongeren moéten vertrekken uit dit ‘ongelovige land’ om zich te vestigen in een islamitisch land. Dat blijkt uit onderzoek van Nieuwsuur en NRC naar salafistische instellingen die buiten het reguliere onderwijs vallen.” Dit is natuurlijk volkomen onacceptabel. En gevaarlijk bovendien. Ik heb een debat aangevraagd en wil dat de minister alles doet om dit soort ‘scholen’ uit te bannen. En ik wil dat de moslimgemeenschap radicale figuren uit hun moskeeën en hun leven weert en niet wegkijkt hoe kwetsbare jongeren worden besmet met kwalijk gedachtegoed. 

Dat een aantal salafistische predikers hier en daar wel erg ver af staat van wat we in een moderne westerse samenleving kunnen accepteren is natuurlijk niet nieuw. Maar zorgelijk is het wel. Zeker nu het er op lijkt dat hun invloed binnen het islamonderwijs in Nederland toeneemt. Ik heb het al vaker gezegd. De meest radicale gelovigen zetten een norm waar de rest zich toe moet verhouden. En, laten we niet naïef zijn, een gemotiveerde salafistische minderheid kan het een gematigde meerderheid knap lastig maken. Niet voor niets maakt de raad voor Marokkaanse moskeeën zich ernstige zorgen. En spreken ze van het bedreigen en onder druk zetten van gematigde imams.

Voor mij is het kraakhelder. Voor dit soort praktijken en dit soort figuren is geen plaats in ons land. Die moeten we uitbannen. En het liefst een beetje snel. We moeten alles op alles zetten om de overgrote meerderheid van gelovige moslims te beschermen tegen dit soort radicalen. Natuurlijk is het moeilijk om de verspreiding van radicaal gedachtegoed tegen te gaan. Maar het moet wel. Er is geen andere keus. Financieringsstromen moeten worden afgesneden. Radicale figuren moeten worden opgespoord en daar waar mogelijk worden uitgewezen. En strafbare feiten moeten worden bestraft. Altijd en zonder mitsen en maren. Maar de grootste rol is weggelegd voor gelovige moslims zelf. Zij zullen radicale figuren moeten weren uit de moskee en uit hun leven, aangifte doen tegen haatzaaiers en geen duimbreed toegeven aan wat voor druk dan ook. En wij moeten ze daarbij helpen.

Posted in: Uncategorized