Nep-XTC uitdelen aan studenten

Posted on 16 augustus 2019

4


Het was een ludieke actie. Om ‘de maatschappelijke discussie aan te wakkeren’. De Jonge Democraten (de jongerenafdeling van D’66), deelde nep-XTC pillen uit aan studenten tijdens de introductiedagen van de universiteit. CDJA voorzitter Hielke Onnink legde op de radio nog eens haarfijn uit waarom dat geen goed idee is. Ik heb er zelf ook al eens over geschreven.  Voorstanders van drugs kijken weg van de criminaliteit, ondermijning, maatschappelijke ellende, gezondheids- en milieuschade die hun hobby met zich meebrengt. 

Maar de discussie tussen Onnink en zijn liberale tegenhanger werd pas echt interessant toen geopperd werd dat studenten moeten leren omgaan met middelen. En dát laat nu precies het verschil in samenlevingsideaal zien, aldus Onnink: “Kiezen we voor een land waar we alleen verantwoordelijkheid dragen voor ons eigen individu? Of kiezen we voor een land waar we verbonden zijn met elkaar. Waar we als maatschappij een zorgplicht voor elkaar voelen?”

BAM! Die kwam binnen. Want dat is inderdaad de kern van het verhaal. Voor een individuele student zal het af en toe slikken van een pilletje in de meeste gevallen geen desastreuze gevolgen hebben. (Al gaat er geregeld iemand aan dood). Maar voor heel veel mensen, families en wijken, werkt drugs gewoon ontwrichtend. En de gevolgen van al die liberale idealen zijn het eerst en het meest zichtbaar in wijken en op scholen waar de meeste studenten niet vandaan komen. Schulden en verslavingen zijn toch net wat beter op te vangen wanneer je ouders hebt met geld.

Posted in: Uncategorized