Afbouwen van Juzt

Posted on 18 juli 2019

0


Jeugdzorginstelling Juzt wordt afgebouwd. Gisteren schreef ik ‘failliet’. Dat was niet correct. En daar ben ik op gewezen. Vandaar dat ik mijn vragen heb aangepast. Want er moeten lessen uit getrokken worden. 

Vragen van het lid Peters (CDA) aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport overde afbouw en overdracht van de zorg bij jeugdzorginstelling Juzt

1)      Kunt u aangeven of naast jeugdzorginstelling Juzt ook andere aanbieders (zoals Kenter, Parlan, Oosterpoort) in ernstige financiële en/of organisatorische problemen zitten? 1)

2)      Kunt u aangeven of, en zo ja hoe, gemeenten en/of het Rijk proactief omgaan met eventuele aanbieders die in financiële en/of organisatorische problemen zitten, zodat onaangename verrassingen voorkomen worden?

3)      Hoe weegt u de uitspraken van de wethouder in Oosterhout die aangeeft dat de tarieven nu wel omhoog kunnen omdat hij de gesloten zorg wil behouden?

4)      Deelt u de mening dat het zeer belangrijk is exact te weten waar zaken fout gegaan zijn, zodat zowel zorgaanbieders, maar ook gemeenten en het Rijk kunnen leren van de ernstige financiële en organisatorische problemen waar jeugdzorginstelling Juzt in terecht is gekomen?

5)      Bent u bereid een gedegen onderzoek naar de oorzaken van de ernstige financiële en organisatorische problemen van Juzt te faciliteren? Zo nee, waarom niet? Zo ja, kunt u in dit onderzoek de volgende vragen minstens betrekken:

  • Welke maatregelen heeft Juzt en hebben haar bestuurders genomen om zich voor te bereiden op de transitie vanaf 2014?
  • Wat heeft de provincie gedaan om de transitie goed voor te bereiden?
  • Hoe hebben de samenwerkende gemeenten zich voorbereid op de transitie? Welke maatregelen hebben zij genomen?
  • Hoe ontwikkelde zich de overhead binnen Juzt van 2014 tot heden? Kunt u de ontwikkeling schetsen in percentages van de omzet? Kunt u dit uitsplitsen in management, gebouwen, enzovoort?
  • Hoe hebben de personeelskosten zich sinds 2014 ontwikkeld? Kunt u dit uitsplitsen in Fte en in inschaling? Kan hierbij ook aangegeven worden wat de ontwikkeling in de verhouding tussen flexibele en vaste contracten is geweest sinds 2014?
  • Hoe heeft het ziekteverzuim zich ontwikkeld sinds 2014?
  • Hoe heeft het aantal cliënten zich sinds 2014 ontwikkeld? Kunt u dit uitsplitsen in aantallen en, indien mogelijk, in zorgzwaarte?
  • Welke lessen vallen er uit de ontstane situatie van jeugdzorginstelling Juzt te trekken?

(1) Volkskrant, “Grote Brabantse jeugdzorginstelling sluit: ’Al jarenlang organisatorische puinhoop’”, 16 juli 2019.

Posted in: Uncategorized