Vragen over zorgcowboys

Posted on 2 juli 2019

0


Vragen van de leden Slootweg en Peters (beiden CDA) aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht dat zorgcowboys binnen twee jaar miljonair worden in de thuiszorg (26 april 2019)


Vraag 1

Heeft u kennisgenomen van het bericht van Follow the  Money Dossier zorgcowboys: binnen twee jaar miljonair in de thuiszorg.” 1) en Trouw “Miljoenenwinst in de zorg? Dan is er iets vreemds aan de hand” 2)

 

Vraag 2

Klopt het dat de winsten van een aantal zorgbedrijven flink zijn gestegen sinds de thuis- en jeugdzorg in 2015 is overgeheveld naar de gemeenten?

 

Vraag 3

Wat is het toezicht waar deze zorgbedrijven in de thuis- en jeugdzorg zich aan moeten houden? Wat zijn de taken van de toezichthouder, kunnen die verschillen per gemeente en ziet dat toezicht ook toe op hoe de winst is gemaakt?

 

Vraag 4

Welk percentage van de thuiszorg en jeugdzorgaanbieder is verplicht een jaarverslag in te leveren?

 

Vraag 5

Onderschrijft u de stelling van bestuurder Aad de Groot van zorgverzekeraar DSW “Als de thuiszorg meer dan 0% winst maakt, is er iets niet pluis”?

 

Vraag 6

Kunt u aangeven hoeveel bedrijven (ver) boven die winstmarge zitten? Zo nee, waarom niet?

 

Vraag 7

Verleent de zorgorganisatie “De Kroon” zorg in het kader van de Wet Langdurige Zorg(Wlz)?

 

Vraag 8

Klopt het dat de eigenaren van “De Kroon” eerder zorgorganisatie “De Karmel” runden?

 

Vraag 9

Klopt het dat er bij “De Karmel” in strijd met de regels Wet Toelating Zorginstellingen (WTZi) winst is uitgekeerd?

 

Vraag 10

Wat vindt de minister ervan dat bestuurders (eigenaren) veel verschillende zorgorganisaties kunnen oprichten?

 

Vraag 11

Heeft de Inspectie Jeugd en Gezin “De Karmel” en “De Kroon” onderzocht? Zo ja, wat is daar het resultaat van geweest? Heeft men daarbij ook naar eventuele winstuitkeringen gekeken?

 

Vraag 12

Klopt het dat iemand die zich schuldig heeft gemaakt aan een overtreding van het winstverbod in de intramurale zorg, gewoon weer als zorgaanbieder aan de slag kan gaan?

 

Vraag 13

Klopt het dat in het artikel genoemde thuiszorgorganisatie Faveo een contract heeft met de gemeente Emmen op basis van “ een schoon en leefbaar huis”?

Vraag 12

Klopt dat bij een dergelijk contract er niet betaald wordt voor een geleverd uur huishoudelijke hulp, maar dat de thuiszorgorganisatie per client een standaardbedrag krijgt voor een beoogd resultaat?

 

Vraag 13

Klopt het dat Faveo in 2016 en 2017 om en nabij 6 ton winst uit haar contract met de gemeente Emmen heeft gemaakt?

Vraag 14

Klopt het dat ten opzichte van 2017 Faveo 122 meer clienten had in Emmen en 7 ton minder omzet?

 

Vraag 15

Is het een rare redernering om te veronderstellen dat wanneer de omzet daalt, het aantal clienten toeneemt en de winst hetzelfde blijft dat er per client minder huishoudelijke hulp is verleent?

 

Vraag 16

Heeft de minister zicht op vergelijkbare verdienmodellen binnen bijvoorbeeld de jeugdzorg? En is de minister bereid daar gestructureerd onderzoek naar te (laten) doen?

 

1) https://www.ftm.nl/artikelen/zorgcowboys-megawinsten-bedrijven

2) Trouw, 27 juni

Posted in: Uncategorized