Personeelsgebrek in de kinderopvang

Posted on 26 maart 2019

2


Er heerst krapte op de arbeidsmarkt. Bedrijven komen met andere woorden slecht aan personeel. Dat is overal zo. Maar in de kinderopvang zeker. Dat blijkt uit een quickscan onder werkgevers in de kinderopvang. Zij hebben een schreeuwend tekort aan personeel. Er zijn 51 vacatures op 1000 banen, zo blijkt. Daarmee behoort kinderopvang samen met de bouw en horeca tot de branches met het hoogste aantal openstaande vacatures.

Natuurlijk kunnen werknemers gevraagd worden wat extra uurtjes te draaien. Maar de rek is er zo langzamerhand wel uit. En dat terwijl de kwaliteitseisen vrij rigide zijn. Met te weinig personeel kan het bijna niet. Maar mag het zeker niet. Dat maakt het lastig. Vooral voor kleinere organisaties. Grotere organisaties kunnen gemakkelijker met mensen schuiven. Of trekken met leuke acties of aanbiedingen personeel van hun concurrent. Kleine of middelgrote ondernemers kunnen dat niet. En dreigen het haasje te worden.

Vandaag heb ik schriftelijke vragen gesteld aan de staatssecretaris van SZW. Zij is verantwoordelijk voor de kinderopvang.  Ik wil weten of zij het beeld uit de quickscan herkent. Ik wil weten of ze het met me eens is dat de vacaturedruk kleine en middelgrote aanbieders het hardst treft. En ik wil weten wat ze kan en wil doen, in wet- en regelgeving, handhaving of anders, om deze aanbieders niet op voorhand kansloos te maken omdat ze niet aan bepaalde voorwaarden kunnen voldoen.  Hieronder vindt u mijn schriftelijke vragen.

Schriftelijke vragen van het lid Peters (CDA) aan de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over schreeuwend tekort aan personeel in de kinderopvang en de gevolgen hiervan voor kleine ondernemers

  1. Bent u bekend met de Quick Scan Vacatures Kinderopvang, waaruit blijkt dat de vacaturegraad in de kinderopvang 51 vacatures bedraagt op 1000 banen (laatste kwartaal 2018)?
  2. Kunt u bevestigen dat de kinderopvang daarmee, samen met de bouw en de horeca, behoort tot de branches met het hoogste aantal openstaande vacatures?
  3. Wat vindt u van dit toenemende tekort aan personeel voor de kinderopvang?
  4. Herkent u het beeld dat dit problemen geeft, zowel voor kinderopvangorganisaties als voor ouders?
  5. Kunt u bevestigen dat deze problemen nog versterkt worden door de toegenomen kwaliteitseisen waaraan ondernemers zich moeten houden en dat dit vooral geldt voor kleine ondernemers in de kinderopvang?
  6. Welke maatregelen gaat u treffen om te voorkomen dat kleine ondernemers het onderspit delven en er slechts nog ruimte is voor grote ondernemers in de kinderopvang, waardoor de keuze voor ouders wordt beperkt?

 

  1. Rapport Quick Scan Vacatures Kinderopvang, januari 2019, in opdracht van Platform Arbeidsmarkt Kinderopvang
Posted in: Uncategorized