Vragen over de toename van suïcide onder kinderen

Posted on 14 juli 2018

2


Vragen van het lid Peters (CDA) aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de toename van suïcide onder kinderen

1. Is de minister bekend met het artikel uit het Algemeen Dagblad waaruit blijkt dat het aantal suïcides onder jongeren in een jaar tijd drastisch gestegen is? 1)

2. Is de minister het met de fractie van het CDA eens dat onderzocht moet worden of de toename van suïcide een incident is of een structureel karakter heeft? En is de minister het met het CDA eens dat onderzocht moet worden hoe de toename verklaard kan worden? Zo nee, waarom niet? Zo ja, welke acties gaat de minister hierop ondernemen?

3Is de minister het met het CDA eens dat vooral ook gekeken moet worden hoe somberheidsklachten vroegtijdig opgespoord en aangepakt kunnen worden?

4Is de minister van plan om projecten waarbij somberheidsklachten worden aangepakt toe te voegen aan de agenda voor het Transformatiefonds? Zo nee, waarom niet? 2)

5Is de minister bekend met het STORM project van GGZ oost Brabant, gemeenten, scholen en het Trimboss instituut in Noordoost Brabant? 3)

6Is de minister het met het CDA eens dat pilots als het STORM project ondersteuning verdienen en eventueel uitgerold zouden kunnen worden over een groter gebied? Hoe denkt de minister daar vervolg aan te geven?

7Wat zijn de uitkomsten van het gesprek dat de staatssecretaris van VWS heeft gehad met Stichting 113 Zelfmoordpreventie en de Vereniging Nederlandse Gemeenten? Welke (vervolg)afspraken zijn tijdens dit gesprek gemaakt? 4)

8. Wat is de reactie van de minister op het nieuws dat Instagram niets blijkt te doen aan Nederlandse accounts die zelfmoord verheerlijken? Is de minister bereid om hier actie tegen te ondernemen? Zo ja, welke? Zo nee, waarom niet? 5)

1) Algemeen Dagblad, “Bijna dubbel zoveel zelfmoord onder jeugd: dertien mogelijke verklaringen”, 3 juli 2018

2)https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2018/06/13/spelregels-transformatiefonds

3http://www.ggzoostbrabant.nl/storm-project

4) https://www.nu.nl/binnenland/5344889/mogelijke-oorzaken-van-toename-zelfmoord-jongeren.html  

5) RTL-nieuws, “Instagram doet niets aan Nederlandse accounts die zelfmoord verheerlijken”, 3 juli 2018

Posted in: Uncategorized