Woudlopers Handboek

Posted on 8 mei 2018

7


Zoals je waarschijnlijk wel weet zit het Woudlopers Handboek er nooit naast! Hierin staat alles wat je maar weten moet. (Aldus Duckipedia). Niet alleen hoeveel haren een hond heeft en hoe ver het naar Verweggistan is (gerekend van welke plaats dan ook), maar ook hoe een koe een haas vangt, hoe Repelsteeltje heet en hoe je gevulde koek zegt in het oud-Grieks! Een soort internet dus, maar dan in boekvorm.

Als Kwik, Kwek, Kwak, de neefjes van Donald Duck, even niet weten wat de juiste manier is om een probleem op te lossen, slaan ze het Woudlopers Handboek open. Het juiste antwoord op iedere vraag staat er in. Klaar is Clara! Nadenken is niet meer nodig. En iedere discussie is op voorhand nutteloos. “Het staat in het Woudlopers Handboek. En wat daar in staat is altijd waar.” Twijfel of dat handboek in alle gevallen een oplossing biedt is zelfs schadelijk.

Aartsbisschop Eijk haalt hard uit naar de Paus, lees ik in Trouw. Als ik de krant mag geloven verwijt Eijk de Paus vooral dat hij vanwege zijn onduidelijke stellingname de eenheid van de Katholieke Kerk in gevaar brengt. Eijk: “Als ik zie dat de bisschoppen en vooral de opvolger van Petrus, er niet in slagen om de eenheid van het geloof over te dragen, zoals vervat in de heilige traditie en de heilige schrift, dan moet ik denken aan artikel 675 van de Katechismus.” In dat artikel wordt gesproken over godsdienstig bedrog. Het is me wat.

Als ik de krant goed begrepen heb dan draait het hele voorval om een debat onder Duitse bisschoppen over de vraag of een lutherse gelovige die getrouwd is met een rooms-katholiek de communie mag ontvangen. Misschien zou je je ook druk kunnen maken over de vraag of er binnen afzienbare tijd überhaupt nog mensen ter communie willen gaan denk ik dan. De uitkomst was in elk geval dat dat onder bepaalde voorwaarden mogelijk moest zijn. Zeven bisschoppen konden zich niet bij die conclusie neerleggen en besloten de Paus om advies te vragen. De Paus adviseerde de kemphanen om nog eens met elkaar in gesprek te gaan en te proberen er samen uit te komen.

Dat advies schoot onze kardinaal Eijk in het verkeerde keelgat. De katholieke variant van het Woudlopers Handboek bleek namelijk heel duidelijk. Een protestant die met een katholiek gerouwd is mag de communie volgens de officiële leer van de kerk niet ontvangen. Iedere discussie is gesloten. En denken of praten is niet alleen onnodig, het is volgens Eijk ook onwenselijk. In de woorden van Kwik, Kwek en Kwak: “Het staat in het Woudlopers Handboek. En wat daar in staat is altijd waar.”

Ik ben geen kerkjurist. En ik geloof Kardinaal Eijk op zijn woord wanneer hij zegt dat iets volgens de leer verboden is. Al is die leer niet het in steen gehouwen woord van God. Misschien zou het beter zijn als Eijk eens echt met wat mensen zou spreken in plaats van ze om de oren te slaan met wetteksten. Hier zit echt niemand op te wachten.

Posted in: Uncategorized