Puntensysteem bij aanmelding. Geen goed plan

Posted on 19 maart 2018

0


Basisscholen in Den Bosch zitten vol dus komen ze met een nieuw plan: een puntensysteem bij aanmelding. Maar nog vóór het plan helemaal klaar is, is er al flink wat discussie. Dat schrijft het Brabants Dagblad. Het CDA ‘S-Hertogenbosch heeft er vragen over gesteld en een motie over geschreven. Fractievoorzitter Marianne van der Sloot roept scholen dan ook op dit plan te schrappen. CDA onderwijswoordvoerder in de Tweede Kamer Michel Rog heeft er samen met mij schriftelijke kamervragen over gesteld. 

Schriftelijke vragen van de leden Rog en Peters (beiden CDA) aan de minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het bericht “Kindcentra krijgt ‘extra punten’ in Den Bosch”

1
Heeft u kennis genomen van het bericht “Kindcentra krijgt ‘extra punten’ in Den Bosch” van 12 maart jl.?

2
Hoe beoordeelt u het puntensysteem in het nieuwe aanmelding- en toelatingsbeleid van de Stichting Schoolbesturen Primair Onderwijs ‘s-Hertogenbosch? Deelt u de opvatting van CDA-raadslid Marianne van der Sloot, die stelt dat “de vrije schoolkeuze die ouders hebben hierdoor wordt beperkt”?

3
Deelt u de stelling dat met dit puntensysteem – waarbij de keuze voor een bepaald soort opvang de kans om op een bepaalde school te worden toegelaten – ouders beperkt in hun vrijheid om te kiezen voor de school van hun voorkeur, wanneer zij er voor kiezen hun kinderen niet bij een deelnemend kinderopvangcentrum onder te brengen?

4
Hoe waardeert u het feit dat alleen de grotere kinderopvangorganisaties betrokken zijn bij het voorgestelde puntensysteem?

5
Deelt u de stelling dat hiermee het gelijke speelveld voor Kinderopvangorganisaties wordt beperkt, aangezien kleinschalig georganiseerde kinderopvang (zoals particuliere kinderdagverblijven die niet aangesloten zijn bij een kindcentrum, gastouders of kinderen die door opa’s en oma’s opgevangen worden) niet leidt tot extra punten en daarmee de kans op toegang tot de voorkeursschool mogelijk kan beperken?

6
Bent u bereid om, net zoals de door de Bossche gemeenteraad breed ondersteunde motie Van der Sloot cs. oproept, “aan de schoolbesturen duidelijk kenbaar te maken dat een aanmeld- en toelatingsbeleid voor basisscholen mede gebaseerd op de wijze van kinderopvang in ‘s-Hertogenbosch niet gewenst is”, en de Kamer daar over te informeren?

Posted in: Uncategorized