Onterecht betaalde uitkeringen deels niet terug te vorderen

Posted on 7 maart 2018

1


“Het UWV weet een deel van de onterecht betaalde uitkeringen en opgelegde boetes nooit terug te vorderen. Naar schatting bedraagt de totale schade over de jaren 2013 tot en met 2017 maar liefst 175 miljoen euro. Het gaat hierbij om uitkeringen waarvan het UWV na uitbetaling heeft vastgesteld dat de ontvanger er geen recht op had, bijvoorbeeld omdat er fraude in het spel was.” Dat onderzocht WNL. Samen met de VVD stelde ik er vragen over.

Schriftelijke vragen van de leden Peters (CDA) en Wiersma (VVD) aan de minister van SZW over onterecht betaalde uitkeringen door het UWV

1.

Bent u bekend met het bericht ‘Onterecht uitbetaalde uitkeringen kostten de samenleving 175 miljoen euro’[1]

2.

Wat is hiervan de oorzaak en in welke mate is hier sprake van fraude?

3.

Bent u het met ons eens dat fraude nooit mag lonen en iedere gefraudeerde euro in principe terugbetaald dient te worden?

4.

De afgelopen jaren is er fors geïnvesteerd om de aanpak van fraude door het UWV te intensiveren. Kunt u precies aangeven wat er met dat geld gedaan is?

5.

Welke maatregelen gaat u nemen om ervoor te zorgen dat er bij onterecht betaalde uitkeringen eerder ingegrepen wordt en mensen niet onnodig geconfronteerd worden met een stapeling aan boetes die zij vervolgens niet terug kunnen betalen?

6.

Welke maatregelen gaat u nemen om ervoor te zorgen dat iedere gefraudeerde euro teruggevorderd gaat worden?

[1] ‘Onterecht uitbetaalde uitkeringen kostten de samenleving 175 miljoen euro’  – WNL 07.03.2018 https://wnl.tv/2018/03/07/onterecht-uitbetaalde-uitkeringen-kostten-samenleving-175-miljoen-euro/

 

Posted in: Uncategorized