Koopkracht amper gestegen

Posted on 14 februari 2018

1


Schriftelijke vragen van de leden Peters en Slootweg (beide CDA) aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het bericht ‘Koopkracht gezinnen in veertig jaar amper gestegen’

1. Bent u bekend met het bericht ‘Koopkracht gezinnen in veertig jaar amper gestegen’? (*)
2. Klopt het dat het inkomen van gezinnen de laatste veertig jaar amper is gestegen?
3. Klopt het dat een belangrijke oorzaak daarvan is dat de welvaart verdeeld moet worden over meer huishoudens dan veertig jaar geleden?
4. Klopt het dat de uitgaven aan kindregelingen als percentage van de uitgaven van de Nederlandse overheid in veertig jaar gedaald is?
5. Klopt het dat ten opzichte van veertig jaar geleden steeds meer kinderen in armoede opgroeien? Hoe groot is het percentage kinderen dat in armoede opgroeit in Nederland?
6. Wat zijn de cijfers van armoede onder kinderen bij de ons min of omringende landen (Duitsland, België, Frankrijk, Denemarken, Zweden en Noorwegen)?
7. Wat zijn de uitgaven aan kindregelingen in bovengenoemde landen als % van het BBP? Wat zijn de uitgaven aan kindregelingen in % BBP in Nederland?
8. Neemt het kabinet maatregelen om de armoede onder kinderen te verminderen? Zo ja, wat zijn deze gerichte maatregelen?

(*) 5 februari , Telegraaf, beschikbaar op: https://www.telegraaf.nl/financieel/1629062/koopkracht-gezin-in-veertig-jaar-amper-gestegen /

Posted in: Uncategorized