Van estafette naar teamsport

Posted on 26 september 2017

1


Door een nieuwe aanpak van huisartsen, is minder gespecialiseerde jeugdzorg nodig. Dat schrijft het AD naar aanleiding van een pilot in Eindhoven die in 2014 is gestart. Kern is de inzet van een praktijkondersteuner die zaken zelf op kan pakken, in plaats van door te verwijzen naar (veel duurdere) gespecialiseerde jeugdzorg.”

Soms liggen oplossingen dermate voor de hand dat je je afvraagt waarom men pas zo laat op het idee komt. Een aantal jaren geleden begon in Oss de pilot ‘verbanden verbinden’. Wanneer een leerling in het onderwijs vast dreigde te lopen, werden er voortaan gesprekken gevoerd met ouder, leerling, het onderwijs en (eventueel) een jeugdprofessional. Hoe moeilijk kan het zijn. De resultaten waren verbluffend.

Vorige week was ik op werkbezoek in Utrecht. Professionals gaven aan dat in sommige wijken wel erg veel kinderen een diagnose kregen. Ouders van drukke kinderen bijvoorbeeld, gingen op verzoek van school naar de huisarts. Deze verwees door. En na onderzoek bleek een kind ADHD te hebben. Het kind kreeg een diagnose. Maar het echte probleem (in de klas bijvoorbeeld) werd niet opgelost.

Het is maar een voorbeeld. Maar als een docent niet goed weet hoe hij om moet gaan met een druk kind, wat heeft een kind dan aan een diagnose? Is er niet veel meer winst te behalen in het maken van afspraken op school? En met een aantal concrete ‘handvaten’ waarmee ouder, kind en docent weer verder kunnen? En als een kind veel last heeft van een vechtscheiding. Moet dat kind dan naar een psycholoog? Of zouden afspraken tussen ouders, kind en (in het geval van Eindhoven) een praktijkondersteuner, niet beter kunnen helpen?

Ik ben erg benieuwd naar de nieuwe aanpak in Eindhoven. Volgens de huisartsen kan de verwijzing naar gespecialiseerde jeugdzorg met een derde afnemen. Misschien is dat wat al te optimistisch. Maar duidelijk is wel dat kinderen door een goede afstemming en samenwerking tussen huisartsen en zorgspecialisten beter af zullen zijn. En zeker ook door ‘lichte’ problematiek zelf op te pakken in plaats van door te verwijzen. In de woorden van de Eindhovense huisartsen: “We veranderen de aanpak van estafettesport in teamsport.” Ik volg het met grote belangstelling.

 

 

Posted in: Uncategorized