Goede mensen en korte lijntjes

Posted on 12 juli 2017

0


“Op papier kan van alles geregeld zijn. Maar als we elkaars mobiele nummer niet hebben en gebruiken, werken we niet echt samen.” Een middag meelopen met een Ouder- en Kindteam in Slotermeer maakte nog eens duidelijk dat korte lijntjes en goede mensen het verschil kunnen maken. “De rest volgt dan wel.”

Er is uitgebreid onderzoek naar gedaan. En eigenlijk is er maar een factor die de kwaliteit van het onderwijs echt beïnvloed. En dat is de leerkracht. Hoe beter de leerkracht, hoe beter het onderwijs. Het systeem, de lesmethode, de organisatievorm, het doet er eigenlijk niet zo toe. Vermoedelijk is dat bij de zorg voor jeugd in de wijk niet anders.

Ik was behoorlijk onder de indruk van het werk van het Ouder- en Kindteam in Slotermeer. En dan vooral vanwege de nauwe aansluiting bij de wijk, de scholen, verenigingen, burgerinitiatieven en huisartsen. Namen en telefoonnummers zijn bekend. En ze worden daadwerkelijk gebruikt. Men kent en vertrouwt elkaar. En dat is geen vanzelfsprekendheid zeg ik uit ervaring.

Slotermeer is geen Wassenaar. Het is een wijk met relatief veel problemen. Van armoede en schulden tot een gemiddeld laag opleidingsniveau en overgewicht. Slotermeer komt op alle lijstjes voor. In zo’n wijk het verschil maken is een uitdaging van jewelste. Maar het kan. Dat laten ook de huisartsen zien die soms al dertig jaar met hart en ziel in de wijk werkzaam zijn. Ze zijn zeer te spreken over de veranderde aanpak van de laatste jaren.

Huisarts: “Vertrouwen is de basis voor iedere (professionele) relatie. Korte lijntjes, het opvolgen van afspraken en terugkoppeling besparen veel tijd en frustratie. Maar het zorgt ook voor meer vertrouwen tussen bewoners en hulpverleners. En tussen hulpverleners onderling. Als ik tegen ouders zeg dat ik iemand ken die hen perfect kan helpen, dan is dat echt iets anders dan doorverwijzen naar een instantie. Er is veel ten goede veranderd.”

Het is absoluut geen rocketscience. Het is mensenwerk. Het is eigenlijk doodeenvoudig en waarschijnlijk daarom ook zo moeilijk. Schema’s op papier doen niks. Het gaat om goede en betrokken mensen, om korte lijntjes, laagdrempeligheid en aanwezigheid tot in de haarvaten van de samenleving. Ik heb genoten van de mensen in Slotermeer. Ik zal er vaker over schrijven.

Posted in: Uncategorized