Trump in de klas

Posted on 1 februari 2017

2


Bijna een derde van de leraren zou moeilijke onderwerpen niet kunnen of durven bespreken in de klas. Dat zou blijken uit een onderzoek van DUO. Natuurlijk is het moeilijk om over gevoelige (politieke) onderwerpen te spreken. Daarom heten het ook gevoelige onderwerpen. Maar het is de kern van je taak als docent (opvoeder) om daar mee om te gaan.

Ik weet dat er mensen zijn die er anders over denken. Maar een leerkracht is meer dan een robot die theorie uitlegt. Naast ouders zijn leerkrachten vooral ook opvoeders. Ze geven het goede voorbeeld en dragen (als het goed is) ook democratische waarden over. Ik ben het volkomen eens met Prof. Micha de Winter, wanneer hij stelt dat het opvoeden van kinderen tot democratische burgers, een van onze belangrijkste opdrachten is. En het onderwijs speelt bij die opvoeding een hele grote rol.

Het onderzoek van DUO zorgt op Social Media voor de nodige ophef. Dat spreken over de islam, homoseksualiteit, Wilders of Trump tot ingewikkelde situaties kan leiden, ligt volgens de ene groep reageerders aan linkse wegkijkers en moslimfanatici. En volgens de andere groep aan rechtse hitsers, haatzaaiers of pure racisten. Nee, weet ik uit ervaring. Met pubers spreken over onderwerpen die hen raken en waarover ze zich kwetsbaar voelen, is gewoon lastig. Misschien lastiger dan ooit. Maar daarbij mogen we het niet laten! Dat moeten ze namelijk vaak nog leren. Dat is van levensgroot belang.

Kinderen opvoeden tot goede democratische burgers is van levensbelang. Het geeft geen pas als docent te zeggen dat opvoeden slechts een taak is van ouders. Net zo min als ouders kunnen zeggen dat onderwijs alleen een zaak is van de school. We moeten kinderen leren wat het betekent om samen en in vrijheid te kunnen leven. En hoe we spreken over ingewikkelde onderwerpen. Want dat is niet vanzelfsprekend. Daar hebben we allemaal een verantwoordelijke rol in. Ook het onderwijs. Hoe lastig dat soms ook is.

Posted in: Uncategorized