Papierwerk voorkomen

Posted on 21 juni 2016

2


Geef gemeenten de ruimte om zaken zo dicht mogelijk bij de burger te organiseren, in plaats van alles van bovenaf op te leggen. Zaken die voor gemeenten te groot of te ingewikkeld zijn, horen bij een ‘hogere overheid’ thuis. Dat is de oorspronkelijke visie achter de decentralisaties. En die visie is goed. Helaas is de praktijk precies omgekeerd. Den Haag gooit problemen die het rijk niet op kan lossen over de schutting. En roept vervolgens schande over alles wat er beter moet. 

Instellingen zijn 18 miljoen extra kwijt aan bureaucratie sinds de zorg is overgeheveld naar gemeenten. Dat schrijft de Volkskrant op basis van cijfers van de koepelorganisatie van GGZ Nederland. Op zich is dat niet vreemd. Wie met meer partners zaken doet, moet meer administratie bijhouden. Toch kan het veel simpeler. En iedereen weet hoe. Maar daarvoor is daadkracht uit Den Haag nodig. Schande roepen is echt niet voldoende.

Het is niet zo moeilijk om te bedenken wie welke informatie wanneer nodig heeft. En het zou vervolgens ook niet moeilijk moeten zijn standaard formulieren en procedures af te spreken, waar iedere gemeente en iedere instelling zich aan moet houden. Sterker nog, die formulieren bestaan. De VNG heeft ze samen met de branche ontwikkeld. “Maar we kunnen niets opleggen aan gemeenten, noch aan aanbieders.” En daar zit nu precies het probleem.

Iedere instelling factureert naar gemeenten. En iedere gemeente vraagt informatie, cijfers en verantwoording aan aanbieders. Iedere instelling en iedere gemeente doet eigenlijk precies hetzelfde. Maar allemaal op een andere manier. We houden elkaar een beetje bezig met een administratieve rompslomp die zijn weerga niet kent. De oplossing is simpel. Laten we die formulieren gewoon allemaal wel gaan gebruiken. Probleem opgelost.

In Nederland hebben we de klok wel horen luiden. Maar we weten niet meer waar de klepel hangt. Decentralisaties zijn op zich een goed idee. Ze bieden gemeenten de ruimte om goed te regelen wat ze kunnen regelen. Een hogere overheid is nodig voor zaken die voor gemeenten te groot zijn. Of waar gemeenten samen niet uitkomen. Gemeenten worden het nooit eens over een eenduidige manier van verantwoording. En zorgaanbieders niet over de manier van factureren. De oplossing is simpel. Den Haag, pak je verantwoordelijkheid.

 

Posted in: Uncategorized