Mensen moeten wonen

Posted on 15 maart 2016

2


Wanneer mensen klaar zijn met vluchten en weten dat ze in Nederland mogen blijven, hebben ze een woning nodig. Iedere gemeente krijgt de verplichting een aantal van deze mensen woonruimte te bieden. Dat is niet alleen een kwestie van willen. Dat is ook een kwestie van moeten. Vaak gaat dat goed. Soms is er weerstand.

Omdat er niet veel huizen vrij komen en wel veel mensen woonruimte nodig hebben, moeten gemeente en woningbouwcorporaties creatief naar oplossingen zoeken. Er wordt nagedacht over het creëren van woningen in leegstaande kantoorpanden. En soms wordt kamerbewoning mogelijk gemaakt.

Als alleenstaande mensen in Nederland mogen blijven, hebben ze wel woonruimte nodig, maar eigenlijk geen hele woning. Omdat er al niet zoveel woningen beschikbaar zijn, ligt het voor de hand de beschikbare woonruimte zo efficiënt mogelijk te gebruiken. Waarom vier huizen beschikbaar stellen voor vier mensen, wanneer één huis eigenlijk genoeg is?

Kamerbewoning is relatief nieuw in Oss. Begrijpelijk dat mensen bezorgd zijn. Vier alleenstaande mannen in een huis, kan dat wel goed gaan? Natuurlijk zorgt de woningbouwcorporatie samen met Vluchtelingenwerk voor duidelijke afspraken en een goede begeleiding. En natuurlijk wordt er, net als bij alle andere huurders, opgetreden als dingen niet goed zouden gaan. Maar ook de buurt heeft een rol.

Als je nieuwe buren krijgt, dan zorg je er voor dat je die leert kennen. Mensen die je kent spreek je aan. Dat is wel zo gezellig. En soms is dat ook nodig. Zo voorkom je dat kleine irritaties of zorgen groter worden. Met Vluchtelingenwerk en de woningbouwcorporatie is afgesproken dat ze contact leggen met de buurt. Op die manier komt het gesprek op gang en worden problemen voorkomen.

Wie de krant leest, begrijpt dat mensen zich soms zorgen maken. Ik lees ook de krant. Maar dat wil niet zeggen dat alle zorgen terecht zijn. Mensen hebben woonruimte nodig. En we zijn verplicht die woonruimte te bieden. Vier huizen voor vier mensen is wat veel van het goede. Daarom is kamerbewoning mogelijk gemaakt. En met de juiste begeleiding en een goed contact met de buurt, is dat ook een goede oplossing.

 

 

Posted in: Uncategorized