Meteen inburgeren of vijf jaar wachten?

Posted on 29 oktober 2015

9


In Trouw stond vandaag een twistgesprek tussen Sjoerd Potters van de VVD en Sjoerd Sjoerdsma van D’66. Zij discussieerden over de vraag of asielzoekers direct moeten beginnen met inburgeren of dat gewacht moet worden tot dat zeker is dat ze mogen blijven. Met de kennis van nu vind ik het vreemd dat hier überhaupt nog discussie over is. Ik vergiste me. Niet iedereen bezit de kennis van nu.

Volgens Potters moeten we heel terughoudend zijn met de integratie van nieuwkomers tot we heel zeker weten dat ze hier mogen blijven. En dat duurt volgens hem gemiddeld vijf jaar. In al die jaren vindt hij het niet wenselijk te investeren in taalverwerving, werk of integratie. “Want dat is niet aan de samenleving uit te leggen.” Weet je wat niet uit te leggen is? Dat je gezonde mensen dermate hospitaliseert dat ze nooit meer voor zichzelf kunnen zorgen.

Wie mensen vijf jaar lang isoleert van de samenleving, zorgt dat ze de taal niet leren en hen niet laat werken of iets nuttigs doen, maakt mensen ziek, klein en afhankelijk. Potters weet natuurlijk hoe ingewikkeld het is om mensen die al jaren in de bijstand zitten aan het werk te helpen. En die mensen spreken de Nederlandse taal, hebben vaak een sociaal leven en maken zich nuttig in de maatschappij. Hoe denkt hij dat mensen die onze taal niet spreken, onze cultuur niet kennen en vijf jaar lang verplicht binnen hebben gezeten, ooit nog aan het werk komen?

Neen, ik begrijp het wel hoor. Investeren in asielzoekers, op weke manier dan ook, maakt je deze dagen niet populair. Maar mensen vijf jaar lang in ledigheid rond laten hangen is niet alleen onmenselijk. Het is vooral ook dom. Dan kunnen we over vijf jaar wijzen op tabellen waaruit blijkt dat voormalige vluchtelingen de taal niet kennen, niet werken en veel vaker dan Nederlanders gebruik maken van medische voorzieningen. En dat allemaal omdat Wilders hoog staat in de peilingen. Dom hoor. Natuurlijk moeten mensen direct werk maken van hun inburgering.

Posted in: Uncategorized