Illusie van controle

Posted on 15 april 2014

2


“Wij vermoeden dat U lijdt aan de illusie van controle”, zegt Sheila Sitalsing in de Volkskrant. Het gaat goed met haar kind. Toch moet ze allerlei formulieren invullen van de jeugdgezondheidszorg. ” U gelooft waarschijnlijk dat U, als U maar alle niet-pluissignalen documenteert, bijdraagt aan een heerlijke nieuwe maakbare wereld.”

Sitalsing heeft natuurlijk wel een punt. In Nederland lijden we inderdaad aan de illusie dat alles maak- en controleerbaar is. Zo lijkt preventie in sommige beleidsstukken de oplossing voor alles. Hoe meer we inzetten op preventie, hoe lager de maatschappelijke kosten uiteindelijk zullen zijn. Maar preventie is hier en daar niet meer dan beleidshomeopathie. Kwaad kan het niet echt. Maar er is er geen enkel positief effect meetbaar.

Als kinderen geen mogelijkheid hebben om te sporten zullen ze naar alle waarschijnlijkheid wel zwaarder worden. En als jongeren op straat niets meer te doen hebben, zal de kans op overlast zeker toenemen. Een goede infrastructuur is in die zin heel erg belangrijk. Maar er zijn grenzen aan wat we als overheid kunnen voorkomen. Mensen hebben en houden ook een eigen verantwoordelijkheid. En hoe diep wil je in iemands persoonlijke levenssfeer infiltreren om te voorkomen dat iemand verkeerde keuzes maakt? Àls dat al zou helpen?

De wetenschap dat niet alles te voorkomen is, houdt ons niet af van de wens dat te blijven proberen. Tot op zekere hoogte is dat goed natuurlijk. Toch lijkt het me goed eens serieus na te gaan waar we wat al te ver zijn doorgeschoten. In de (jeugd) zorg en het onderwijs bijvoorbeeld is de administratieve last enorm toegenomen. Heeft dat nu echt een bijdrage geleverd aan beter onderwijs of betere zorg? Ja, we weten tot achter de komma nauwkeurig wat iemand mankeert en welke interventies er wanneer zijn gepleegd. De vraag is of een kind daarmee geholpen is.

Mensen hebben een eigen verantwoordelijkheid. Voor zichzelf en voor hun kinderen. En ondanks al onze inzet en goede bedoelingen valt niet alles te voorkomen. Een overheid die echt lijdt aan de illusie van controle dringt steeds dieper in de persoonlijke levenssfeer van mensen. En zet steeds meer in op preventie en bureaucratie. Die kant lijkt het steeds meer op te gaan. Volgens mij is dat moreel niet juist. Bovendien kost de ‘illusie van controle’ enorm veel geld en energie zonder dat het meetbaar iets oplevert. Laat maar horen die reacties.   

Posted in: Uncategorized