Zorg?

Posted on 30 maart 2014

1


De raadsverkiezingen zijn voorbij. Het formeren kan beginnen. Maar het valt niet overal mee om geschikte kandidaat wethouders te vinden die zorg of sociale zaken in hun portefeuille willen. Dat schrijft Jelte Wiersma in Elsevier. “Veel is onduidelijk en het afbreuk risico is groot.” Deels zal Wiersma best een punt hebben. Maar aan bangmakerij hebben we helemaal niets. 

“De regering geeft te veel geld uit en wil zelf nauwelijks bezuinigen. Daarom stoot zij rijkstaken af aan gemeenten en geeft die voor de uitvoering veel minder geld. Lukt het gemeenten niet de zorg zo te organiseren dat het voor een kwart minder geld gaat, dan heeft dat enorme consequenties voor gemeenten.” Een enorme klus dus, die zogenaamde transities.  Bovendien gaat het vaak over kwetsbare mensen. En worden consequenties van iedere beslissing door media en oppositie uitgelicht.

Volgens wethouder Andries Ekhart (PVDA Leeuwarden) is het dus niet zo vreemd dat bepaalde portefeuilles wat minder populair zijn. Er kleven aan de transities grote risico’s en veel onduidelijkheden. “En bovendien hebben we als college een schijnvrijheid. Den Haag vraagt, wij draaien.”  Helemaal ongelijk heeft Ekhart niet. Maar hij vergeet te zeggen dat gemeenten zorg wel degelijk dichter bij mensen kunnen organiseren. Als ze voldoende tijd, geld, duidelijkheid en bewegingsruimte krijgen tenminste.

In Leeuwarden en in Alphen, waar de verkiezingen anders dan in de rest van het land al in november gehouden werden, proberen ze zorg te ‘depolitiseren.’ “Want we zullen ongetwijfeld tegen zaken aanlopen. En dan moeten we elkaar niet meteen gaan afrekenen.” Dat lijkt me heel verstandig. Ook in Oss lukt dat vrij aardig. Want hoe je het ook wendt of keert, gemeenten krijgen veel taken met veel minder geld en veel onduidelijkheden. En den Haag bedanken voor de eer behoort gewoon niet tot de mogelijkheden. College, raad en regio moeten dus echt samen optrekken.

In de regio Brabant Noord-Oost hebben we de afgelopen jaren heel prettig en goed samengewerkt aan de voorbereiding op de transities. We zijn het in grote lijnen met elkaar eens. En er zijn bergen werk verzet. Het loopt niet perfect natuurlijk. Maar ik durf te stellen dat we samen op de goede weg zijn. Het is dus in ieders belang dat die samenwerking op deze manier doorgaat. Ongeacht met wie en van welke politieke kleur. Ik ga er van uit dat het scenario van Wiersma voor onze regio niet klopt. En dat er meer dan voldoende goede wethouderkandidaten zijn om de samenwerking voort te zetten. Ik hoop het ook echt. De zorg is er belangrijk genoeg voor.

 

Posted in: Uncategorized