No shit Sherlock!

Posted on 31 januari 2014

6


Beslissingen worden niet altijd rationeel en op basis van gezond verstand genomen. Vaak spelen (eigen) belangen en andere drijfveren een rol.Dat leidt soms tot situaties die op het eerste gezicht wel grappig zijn. Maar waar op de iets langere termijn helemaal niemand blij van wordt. Een recent voorbeeld:

Ons democratisch gekozen parlement vindt bij meerderheid dat de kosten voor de AWBZ behoorlijk uit de hand gelopen zijn. Dus moesten de taken rondom de AWBZ naar gemeenten worden overgeheveld. Met een fikse korting op het budget natuurlijk. Het idee achter deze ‘decentralisatie’ is dat gemeenten goed in staat zouden zijn de zorg dichtbij de burger te organiseren. “De gemeente kent haar burgers. En kan door het maken van slimme combinaties van mantelzorg, individuele verstrekkingen en persoonlijke verzorging garant staan voor voldoende zorg tegen een aanzienlijk lagere prijs.”

Ik sta achter de theorie van de transitie. Ik vind het wel heel onverstandig op voorhand een enorme bezuiniging in te boeken. Maar de AWBZ-zorg kan binnen de WMO zeker beter georganiseerd worden. En waarschijnlijk ook goedkoper. In het begin was iedereen enthousiast. Totdat mensen gingen vrezen dat hun ‘recht op zorg’ zou verminderen. Er kwam een lobby op gang om tenminste de persoonlijke verzorging (het aantrekken van steunkousen, druppelen van ogen enz) niet naar gemeenten te laten gaan.

Een ‘Noord-Koreaanse meerderheid’ van gemeenten waarschuwde het kabinet dat het weghalen van persoonlijke verzorging uit de decentralisatie voor de lokale overheid enorme gevolgen zou hebben. Door het weghalen van de mogelijkheid tot het maken van slimme combinaties kunnen gemeenten de bezuinigingen gewoon niet opvangen. Ze komen hierdoor ernstig in de problemen. De minister luisterde niet. Persoonlijke verzorging ging naar de ziektekostenverzekeringen. Gemeenten en de VNG zijn nu boos.

De AWBZ wordt betaald uit belastingopbrengsten en een eigen bijdrage van gebruikers. De ziektekostenverzekering wordt betaald uit premies en een eigen risico. Plotseling komen vakbonden en werkgevers er achter dat als de AWBZ deels naar de ziektekostenverzekering gaat, de premie en het eigen risico fors zullen stijgen. Waarschijnlijk met wel 20%.  De wereld is te klein. NO SHIT SHERLOCK! Wat dacht je dan? Dat het goedkoper kan èn dat niemand er iets van zou merken? Gemeenten boos, VNG boos, vakbonden en werkgevers boos, burgers boos. Persoonlijke verzorging dus toch maar naar gemeenten? Ik ben benieuwd.

Posted in: Uncategorized