Laten we de Rijksoverheid eens decentraliseren

Posted on 13 september 2013

5


Het schijnt dat een deel van de thuiszorg toch niet naar de gemeenten zal gaan, aldus NRC handelsblad. “De verzorging van ouderen die thuis wonen zal zeer waarschijnlijk niet de verantwoordelijkheid worden van gemeenten”, aldus de krant. We wachten maar rustig af. Morgen kan alles weer volledig anders zijn. In Den Haag weten ze niet goed wat ze willen.

Binnen het sociale domein is niet alles even overzichtelijk geregeld. Wanneer verantwoordelijkheden en financiering niet langer versnipperd, maar bij gemeenten, dus dicht bij de burger, georganiseerd zouden worden, moest dat kunnen verbeteren. Dat was althans de gedachte achter de zogenaamde transities. Tenminste dat denk ik. Het zal toch niet zo zijn dat het Rijk alleen taken over wil hevelen om moeilijke bezuinigingen niet zelf, maar door gemeenten uit te laten voeren?

Gemeenten steken heel erg veel energie in de voorbereiding op de transities binnen de jeugdzorg, de AWBZ en regelingen rondom de ‘onderkant van de arbeidsmarkt’. Het helpt niet dat ‘Den Haag’ keer op keer de kaders verandert. Uiteraard veranderen die kaders niet na overleg met gemeenten. De gemeenten zijn slechts een uitvoerend orgaan van beleid dat wordt vastgesteld door vakbonden, werkgevers, lobbyisten en het Rijk. Gemeenten lezen de telkens veranderende kaders gewoon in de krant. Enkele dagen later bevestigd per brief vanuit Den Haag.

Beleid dat Den Haag lijkt vast te stellen is even veranderlijk als het weer. En is eigenlijk nog onoverzichtelijker geregeld dan regelingen binnen het sociale domein waarvoor de decentralisaties een oplossing zouden moeten zijn. Daarom stel ik een decentralisatie voor die alle transities in een klap overbodig maakt. Laten we de Rijksoverheid decentraliseren. Niks geen onoverzichtelijke en steeds veranderende kaders meer vanuit Den Haag. Maar gewoon beleid van onderop, dicht bij de mensen, eenvoudig, overzichtelijk en stabiel. Heerlijk!

Posted in: Uncategorized