De ‘kanteling’ werkt

Posted on 10 september 2013

2


Net als veel andere gemeenten is de gemeente Oss binnen de WMO op een nieuwe manier gaan werken. Regie van de burger, zelfredzaamheid  en maatwerk zijn centraal komen te staan. Niet langer zien we de verstrekking van een individuele voorziening automatisch als de beste oplossing voor een probleem. In een gesprek tussen burger en consulent wordt gekeken wat het probleem is, wat de burger zelf kan of zelf kan regelen en wat de gemeente zou moeten doen. Deze manier van werken noemen we ‘de kanteling’. En de kanteling werkt. Voor het eerst geven we minder uit aan individuele verstrekkingen terwijl de klanttevredenheid op het zelfde hoge niveau is gebleven. Bovendien geven burgers aan dat de toegekende ondersteuning / voorziening hen inderdaad echt ‘helpt’.

Niet zo lang geleden stuurde de gemeente mensen met een zorgvraag een zogenaamd ‘aanvraagformulier’. Dat was een formulier waarop heel klantvriendelijk stond aangegeven welke voorzieningen de gemeente Oss in de aanbieding had. Na het zetten van kruisjes bij de door de burger gewenste voorzieningen ging het formulier in de bijgevoegde en gefrankeerde retourenveloppe terug naar de gemeente. Binnen afzienbare tijd bekeek een consulent of het ‘recht op een voorziening’ kon worden vastgesteld. Of de de burger zelf iets kon bijdragen werd niet gevraagd. En ook niet of de verstrekte voorzieningen wel echt nodig waren. Het was zelfs niet bekend of het probleem van een burger met de verstrekking van een voorziening ook echt was opgelost.

De methode van de kanteling is niet ingevoerd als een verkapte bezuinigingsopdracht. De Kanteling moest de gemeente helpen de compensatieplicht zo invullen, dat mensen met een beperking betere kansen hebben om volwaardig mee te doen aan de samenleving. Oss heeft de gevolgen van de beleidswijzigingen goed onderzocht.  En wel met drie onderzoeken. Het jaarlijkse ‘benchmarkonderzoek WMO,’ het klanttevredenheidsonderzoek, en het onderzoek naar de individuele voorzieningen WMO, voor mensen met een beperking. De onderzoeken laten toch wel opvallende uitkomsten zien.

Een opvallende uitkomst uit de onderzoeken is dat we voor het eerst minder aan individuele verstrekkingen zijn gaan uitgeven.  Jaar na jaar zijn de uitgaven aan scootmobiels, trapliften etc. alleen maar gestegen. Aan die trend lijkt voorlopig dus een einde te zijn gekomen.Toch is de klanttevredenheid niet afgenomen. En geeft een heel hoog percentage van onze burgers aan dat de toegekende ondersteuning/voorziening inderdaad echt helpt. Eigenlijk ben ik niet verrast. Als je mensen met al hun mogelijkheden en onmogelijkheden serieus neemt, en samen oprecht probeert invulling te geven aan de compensatieplicht, dan kan de klanttevredenheid eigenlijk niet laag zijn. Toch ben ik blij dat de kanteling lijkt te werken.

Posted in: Uncategorized