‘Luierwet’

Posted on 29 augustus 2013

1


Het voorstel tot de invoering van een zogenaamde luierwet wordt ingetrokken. De staatssecretaris is niet langer van plan wettelijk te regelen dat mensen recht hebben op een dagelijkse wasbeurt en een schone luier. Hij heeft daarvoor goede redenen. Toch is het land te klein.

Het intrekken van de ‘luierwet’ is niet zo heel vreemd. Juridisch gezien heeft de Raad van State al gehakt gemaakt van het voorstel. Ouderenbonden geven aan niet te geloven dat zo’n wet de zorg zou verbeteren. “Het zou alleen de bureaucratie verergeren.” Bovendien heeft Staatssecretaris Van Rijn al verzekerd dat bejaarden het recht op een dagelijkse wasbeurt en een schone luier behouden. “De bepalingen die in die wet staan, gaan we gewoon overnemen. Ik ben het eens met de opmerkingen van een groot deel van de Kamer dat dit niet apart geregeld hoeft te worden.” Het voorstel is dus onnodig, contraproductief en juridisch niet haalbaar.

We hebben niet bij wet vastgesteld dat werknemers het recht hebben om tussen de middag koffie te drinken. Als de minister op vrijdag het  voorstel om dat wettelijk te regelen in zou trekken, wordt er dan in bedrijfskantines op maandag geen koffie meer gedronken? Het intrekken van het voorstel over die ‘luierwet’ zorgt er echt niet voor dat vanaf heden bejaarden aan hun lot worden overgelaten.  Maar voor politiek gewin kun je dat natuurlijk wel suggereren. Wilders: “Kopschoppers krijgen mild strafje, Samir Azzouz komt vrij, maar oma mag in vieze luier liggen. Dit kabinet is ziek.”

Het recept is simpel en het werkt. Zoek iets uit wat volstrekt normaal is. Bijvoorbeeld dat kinderen tussen de lessen door gebruik mogen maken van het toilet. Eis dat dit recht in de wet wordt opgenomen. Negeer vervolgens het feit dat zo’n voorstel juridisch niet kan, onnodig is en extra bureaucratie met zich meebrengt. En schreeuw, wanneer een minister dat voorstel intrekt, moord en brand dat dit kabinet kinderen dwingt in hun broek te plassen.

Ja natuurlijk kan de zorg voor onze ouderen veel beter. En ja, onder druk van bezuinigingen en transities maak ook ik me soms nodige zorgen. Natuurlijk moeten bejaarde mensen recht houden op hun dagelijkse wasbeurt. Dat recht wordt ook keurig in de nieuwe wet verwerkt. Maar het is schandalig om over de rug van kwetsbare mensen, die zich toch al zorgen maken, op een dergelijke manier te proberen zieltjes te winnen. Ik schreef het eerder. Angstondernemers bouwen of cultiveren hun macht door dit soort berichten. Bah.

Posted in: Uncategorized